Tidsplan

Få et overblik over, hvordan arbejdet med letbanen skrider frem.

2011: Samarbejdsaftale mellem kommunerne, Region Hovedstaden og Transportministeriet

2013: Udredning om letbane på Ring 3

2013: Principaftale mellem kommunerne, Region Hovedstaden og Transportministeriet

2014: Vedtagelse af selskabs- og projekteringslov

2014: Stiftelse af selskabet Ring 3 Letbane I/S (nu Hovedstadens Letbane)

2014: Forudgående høring til VVM-redegørelse

2015: Dispositionsforslag

2015: VVM-redegørelse og offentlig høring

2016: Vedtagelse af anlægslov (herefter er navnet officielt Hovedstadens Letbane)

2016: Indledende møder med grundejere om ekspropriation

2016-2017: Udbud af anlægs- og driftskontrakter

4. kvartal 2017: Endelig ejergodkendelse af kontrakter og projektet

2017-2018: Ekspropriationsforretninger

2017-2018: Forventet start på ledningsomlægninger

2018-2019: Forventet start på anlægsarbejde

2023/2024: Forventet åbning af letbanen