Linje og stationer

28 km, 28 stationer.

På seks stationer vil det være muligt at skifte til S-tog: Lyngby, Buddinge, Herlev, Glostrup, Vallensbæk og Ishøj.

Hovedstadens Letbane får 28 stationer på 28 kilometer. Stationerne er fastlagt i et samarbejde mellem staten, regionen og de 11 kommuner bag letbanen. 

Strækning og stationer

Letbanen får følgende stationer på sin vej igennem kommunerne.


Lyngby-Taarbæk Kommune
I Lyngby-Taarbæk Kommune vil letbanen stoppe følgende steder:

 • v/Lundtofte
 • v/DTU-Rævehøjvej
 • v/Anker Engelunds Vej
 • v/Akademivej Vest
 • v/Lyngbygårdsvej
 • v/ Lyngby Centrum
 • Lyngby Station (omstigning til S-tog)

Lyngby Station bliver en af de største letbanestationer.


Gladsaxe Kommune

I Gladsaxe Kommune vil letbanen stoppe følgende steder:

 • v/Gammelmosevej
 • v/Buddinge Station (omstigning til S-tog)
 • v/Buddinge Centret
 • v/Gladsaxevej
 • v/Gladsaxe Trafikplads
 • v/Dynamovej

 

Herlev Kommune
I Herlev Kommune vil letbanen stoppe følgende steder:

 • v/Herlev Hospital
 • v/Herlev Hovedgade
 • Herlev Station (omstigning til S-tog)
 • v/Lyskær

 

Rødovre Kommune
I Rødovre Kommune vil letbanen stoppe følgende steder:

 • v/Islevbro

 

Glostrup Kommune
I Glostrup Kommune vil letbanen stoppe følgende steder:

 • v/Ejbydal
 • v/Hersted Industripark
 • v/Glostrup Hospital
 • Glostrup Station (omstigning til S-tog)

Glostrup Station bliver den største letbanestation med over 6.000 passagerer på et hverdagsdøgn. 


Albertslund Kommune

I Albertslund Kommune vil letbanen stoppe på grænsen til Glostrup Kommune, umiddelbart øst for Hersted Industripark.


Brøndby Kommune

I Brøndby Kommune vil letbanen stoppe følgende steder:

 • v/ Vallensbækvej
 • v/ Park Allé Vest

 

Vallensbæk Kommune
I Vallensbæk Kommune vil letbanen stoppe følgende steder:

 • v/ Bækkeskovvej
 • Vallensbæk Station (omstigning til S-tog)

 

Ishøj Kommune
I Ishøj kommune vil letbanen stoppe følgende steder:

 • v/Strandparkstien
 • Ishøj Station (omstigning til S-tog)

Læs mere om

Tegninger

I dispositionsforslaget for letbanen findes en detaljeret beskrivelse af letbanens elementer samt  indpasning i omgivelserne:

Letbanens elementer, drift, tog og tekniske systemer

Letbanens indpasning i vej og omgivelser

Siden dispositionsforslaget fra 2015 er der kommet nogle ændringer til linjeføringen. Nedenfor findes opdaterede vejtegninger fra december 2016. 

Vejtegningerne, også kaldet funktionsplaner, viser letbanens linjeføring og fremtidig udformning af vejanlægget langs letbanen, som er sendt i udbud. 

Planerne viser placeringen af letbanens spor og stationsplaceringer samt fortov, cykelstier, kørebaner, rabatarealer, broer, konstruktioner og lign. Mulige arbejdsarealer og arbejdspladser er ikke tegnet med, da de ikke ligger fast endnu.

Der kan desuden forekomme mindre ændringer, når de vindende entreprenører fastlægger de endelige detaljer i projektet.

Vejtegninger - december 2016

Hvis du tror, at du bliver berørt af letbaneprojektet, kan du kontakte Hovedstadens Letbane på tlf. 7242 4500 eller info@dinletbane.dk 

Spørg endelig!

Vi svarer gerne på dine spørgsmål, uanset hvad det drejer sig om.

Bliv hørt