Udbud

Anlæg af Hovedstadens Letbane. Anlægsarbejdet på Hovedstadens Letbane er opdelt i flere kontrakter.

Hovedstadens Letbane har udpeget vindere af de otte letbanekontrakter.

Hovedstadens Letbane har udpeget vindere

Hovedstadens Letbane har afsluttet udbudsprocessen, og revisionsfirmaet EY har gennemført et endeligt kvalitetstjek af projektets risici og reserver. Vinderne af de i alt otte kontrakter på Hovedstadens Letbane er udpeget. Projektets ejerkreds skal nu behandle den endelige godkendelse af projektet førend der kan skrives kontrakter.

Mange danske selskaber blandt vinderne

Det bliver tre danske selskaber, som kommer til at stå for selve anlægsarbejdet. Den 28 kilometer lange strækning er inddelt i fem anlægskontrakter (ombygning af veje, broer m.v.), en kontrakt på leverance af tog og jernbaneinfrastruktur, mens der er en kontrakt på opførelsen af kontrol- og vedligeholdelsescentret samt en drifts- og vedligeholdelseskontrakt på Hovedstadens Letbane. 

Anlægsarbejde i Ishøj Kommune

M.J. Eriksson A/S

Anlægsarbejde i Vallensbæk, Brøndby og Glostrup Kommuner

Per Aarsleff A/S

Anlægsarbejde i Rødovre og Herlev Kommuner

CG Jensen A/S

Anlægsarbejde i Gladsaxe Kommune

CG Jensen A/S

Anlægsarbejde i Lyngby-Taarbæk Kommune

Per Aarsleff A/S

Kontrol- og vedligeholdelsescenter

CG Jensen A/S

Transportsystem (tog og jernbaneinfrastruktur)

Konsortium med Siemens A.G, Siemens A/S og Aarsleff Rail A/S

Drift og vedligeholdelse i 15 år

Metro Service A/S

Entreprenører valgt til at byde på letbanen

Der har været stor interesse for at byde på Hovedstadens Letbane, og både store og små virksomheder er blandt de udvalgte, der får mulighed for at vinde kontrakt på opgaverne med at bygge og drive letbanen.

Det drejer sig om fem anlægskontrakter, som i alt fire firmaer kan byde på. Hertil kommer en kontrakt på transportsystemet med fire bydere samt en kontrakt på at bygge kontrol- og vedligeholdelsescentret ligeledes med fire bydere. Herudover er der udpeget tre tilbudsgivere på driftskontrakten.

Læs, hvilke entreprenører der er prækvalificeret her.

Udbudsproces er i gang

Opgaven med at anlægge og drive Hovedstadens Letbane er delt op i otte kontrakter, hvoraf nogle kontrakter kan udføres samlet.

I alt blev der offentliggjort seks udbudsbekendtgørelser til prækvalifikation i november 2015:

Contract Notice - Civil Works - Ishøj

Contract Notice - Civil Works - Vallensbæk, Glostrup & Brøndby and Rødovre & Herlev

Contract Notice - Civil Works - Gladsaxe and Lyngby

Contract Notice - Transportation Systems (TS) including Stations, Substations and Rolling Stock

Contract Notice - CMC Building (CMC) 

Contract Notice -  Operation & Maintenance (O&M) 

 

Der var frist for at indsende ansøgning til prækvalifikation den 3. februar 2016.

Forstå udbudsprocessen på Hovedstadens Letbane

Folketinget vedtog 31. maj 2016 anlægsloven for den kommende letbane. I efteråret 2016 kunne Hovedstadens Letbane derfor sende opgaverne med at bygge og drive den kommende letbane i udbud. Udbudsprocessen forventes at være afsluttet i slutningen af 2017. Herefter kan der indgås kontrakter.

Der er udbudt i alt otte opgaver med at bygge og drive den kommende letbane. Alle udbud sker som EU-udbud. Det betyder, at der er mulighed for forhandling undervejs. Når det første tilbud bliver givet, får alle tilbudsgivere kendskab til de tilbud, der er afgivet på samme kontrakt. Det betyder, at de første tilbud ofte ligger meget højt i forhold til de tilbud, byderne giver i de efterfølgende runder. Tilbud i anden og evt. tredje tilbudsrunde er fortrolige og vil ikke være kendt af alle bydere.

Når Hovedstadens Letbane har modtaget de første tilbud, vil tilbuddene blive nøje gennemgået. Det skal sikres, at tilbuddene lever op til alle de regler og krav, der stilles i udbuddet. Tilbuddene skal også evalueres i forhold til kommercielle forhold som pris m.m. Når forhandlingerne er afsluttet, skal ejerne bag Hovedstadens Letbane godkende, at der kan indgås kontrakter.

Klausuler om løn- og arbejdsvilkår

Hovedstadens Letbane har indført en række klausuler i de kommende kontrakter. Klausulerne skal bekæmpe social dumping og sikre ordnede vilkår på byggeriet af letbanen.

Læs mere om klausulerne her.

Information til entreprenører

Hvad skal virksomeder vide for at arbejde på det danske arbejdsmarked?

Her kan du downloade en manual for virksomheder, som skal arbejde på Hovedstadens Letbane.

Manual for virksomheder

Manual for companies (English)

Manuale per le imprese (Italiano)

Leitfaden für Unternehmen (Deutsch)

Spørg endelig!

Vi svarer gerne på dine spørgsmål, uanset hvad det drejer sig om.

Bliv hørt