Udbud

Anlæg af Hovedstadens Letbane. Anlægsarbejdet på Hovedstadens Letbane er opdelt i flere kontrakter.

De tilbudsgivere, som får mulighed for at byde på opgaverne med at anlægge og drive Hovedstadens Letbane, er fundet.

Entreprenører valgt til at byde på letbanen

Der har været stor interesse for at byde på Hovedstadens Letbane, og både store og små virksomheder er blandt de udvalgte, der får mulighed for at vinde kontrakt på opgaverne med at bygge og drive letbanen.

Det drejer sig om fem anlægskontrakter, som i alt fire firmaer kan byde på. Hertil kommer en kontrakt på transportsystemet med fire bydere samt en kontrakt på at bygge kontrol- og vedligeholdelsescentret ligeledes med fire bydere. Herudover er der udpeget tre tilbudsgivere på driftskontrakten.

Læs, hvilke entreprenører der er prækvalificeret her.

Udbudsproces er i gang

Opgaven med at anlægge og drive Hovedstadens Letbane er delt op i otte kontrakter, hvoraf nogle kontrakter kan udføres samlet.

I alt blev der offentliggjort seks udbudsbekendtgørelser til prækvalifikation i november 2015:

Contract Notice - Civil Works - Ishøj

Contract Notice - Civil Works - Vallensbæk, Glostrup & Brøndby and Rødovre & Herlev

Contract Notice - Civil Works - Gladsaxe and Lyngby

Contract Notice - Transportation Systems (TS) including Stations, Substations and Rolling Stock

Contract Notice - CMC Building (CMC) 

Contract Notice -  Operation & Maintenance (O&M) 

 

Der var frist for at indsende ansøgning til prækvalifikation den 3. februar 2016.

Klausuler om løn- og arbejdsvilkår

Hovedstadens Letbane har indført en række klausuler i de kommende kontrakter. Klausulerne skal bekæmpe social dumping og sikre ordnede vilkår på byggeriet af letbanen.

Læs mere om klausulerne her.

Information til entreprenører

Hvad skal virksomeder vide for at arbejde på det danske arbejdsmarked?

Her kan du downloade en manual for virksomheder, som skal arbejde på Hovedstadens Letbane.

Manual for virksomheder

Manual for companies (English)

Manuale per le imprese (Italiano)

Leitfaden für Unternehmen (Deutsch)

Spørg endelig!

Vi svarer gerne på dine spørgsmål, uanset hvad det drejer sig om.

Bliv hørt