Gladsaxe Kommune får glæde af seks letbanestationer, bl.a. ved Buddinge Station.

I Gladsaxe Kommune har byrådet vedtaget en strategi for de seks stationsforpladser, da der med letbanen opstår en unik mulighed for at skabe nye attraktive byrum omkring de seks letbanestationer.

Læs strategien her.

Letbanen spiller bl.a. en vigtig rolle for helhedsplanen 'Gladsaxe Ringby', som blandt andet omfatter planer for en ny Gladsaxe Boulevard. Boulevarden skal ifølge helhedsplanen omdannes til en moderne boulevard, der som en ny hovedgade gennem erhvervskvarteret samler området, samtidig med at den giver forbindelse til Motorring 3, Hillerød Motorvejen, Buddinge By og Søborg Hovedgade.

Læs helhedsplanen for Gladsaxe Ringby her.

Som en del af helhedsplanen er der udviklingsprojekter i gang i bl.a. Tobaksbyen og Erhvervsbyen.

Gladsaxe Kommune vil desuden få glæde af letbanebetjening ved det nuværende erhvervsområde omkring Dynamovej. 

1 / 3

Fra letbanestationen Gladsaxe Rådhus bliver det nemt at komme til Buddinge Centret.

Vi ønsker en moderne kollektiv transportform, som kan bringe folk til og fra arbejde og samtidig mindsker biltrafikken og letter fremkommeligheden. Samtidig får vi mulighed for byudvikling langs letbanen, som løber lige igennem vores gamle erhvervskvarter. Vi har mange traditionelle produktionsvirksomheder, og det vil vi blive ved med, men vi får også lettere ved at tiltrække vidensintensive virksomheder. I det nyeste budgetforlig har vi bl.a. fundet millioner til at udvikle Gladsaxe Boulevard, som bliver en smuk allé med træer, så om ti år bliver det en helt anden oplevelse at komme hertil. Det bliver et blandet bolig og erhvervsområde, som sikrer liv i området også efter arbejdstid.

Borgmester Trine Græse (A)

Vejtegninger for Gladsaxe Kommune

Her kan du se vejtegningerne for Gladsaxe Kommune. Vejtegningerne kaldes også for funktionsplaner, og de viser letbanens linjeføring og fremtidig udformning af vejanlægget langs letbanen.

Planerne viser placeringen af letbanens spor og stationsplaceringer samt fortov, cykelstier, kørebaner, rabatarealer, broer, konstruktioner og lignende. Mulige arbejdsarealer og arbejdspladser er ikke tegnet med. Der kan forekomme mindre ændringer i forbindelse med, at entreprenørerne fastlægger de endelige detaljer i projektet.

Se vejtegninger for Gladsaxe Kommune