September 2018 til sommeren 2023

I Glostrup bygger vi letbanens kontrol- og vedligeholdelsescenter. Læs mere om byggeriet her.

Hvad bygger vi?

Letbanens kontrol- og vedligeholdelsescenter bliver placeret omtrent midt på letbanens strækningen på hjørnet af Ballerup Boulevard og Nordre Ringvej i Glostrup.

På kontrol- og vedligeholdelsescentret vil letbanetogene blive rengjort, vedligeholdt og repareret. Det er også her, letbane-driften vil blive overvåget, når letbanen ruller ud på sin første tur i 2025. Centret bliver arbejdsplads for letbaneførere, administrativt personale, teknikere, håndværkere og driftsoperatører. 

Aktuelt på byggepladsen

Ved letbanens kommende kontrol- og vedligeholdelsescenter skrider arbejdet planmæssigt fremad og vores entreprenør er godt i gang med skinnearbejdet.

Vores entreprenør Aarsleff Rail og Siemens er ved at lægge de sidste skinneelementer på plads inde i værkstedsområdet. Derudover har de sat de sidste fundamenter til kørestrømsmaster på plads. Transformerstationen som skal forsyne både bygningerne på området og driften er blevet opstillet og vi forventer, at der snart vil blive trukket kabler til og fra bygningen. Der er fortsat god aktivitet ved området ud til Nordre Ringvej, hvorfra letbanetogene kommer til at køre ind på området og forlade det igen. Her er vi ved at fastgøre sporskifterne til betondækket. 

I den kommende tid forventer vi at opstarte arbejdet med at montere hydraulisk udstyr til vedligeholdelse af det rullende materiel, herunder hjuldrejebænken. Derudover skal der monteres arbejdsplatforme til vedligeholdelse af togsæt i værkstedet.

Herunder kan du se billeder af, hvor langt vi er kommet med byggeriet. 

Billedgalleri

1 / 14

Juli 2022.

Rundtur på det næsten færdige kontrol- og vedligeholdelsescenter i Glostrup

Se vores byggepladsleder, Mark Andersen, fortælle om det næsten færdige kontrol- og vedligeholdelsescenter.

Sådan holder du dig opdateret

Her finder du nyt om arbejdet