September 2018 til sommeren 2023

I Glostrup bygger vi letbanens kontrol- og vedligeholdelsescenter. Læs mere om byggeriet her.

Hvad bygger vi?

Letbanens kontrol- og vedligeholdelsescenter bliver placeret omtrent midt på letbanens strækningen på hjørnet af Ballerup Boulevard og Nordre Ringvej i Glostrup.

På kontrol- og vedligeholdelsescentret vil letbanetogene blive rengjort, vedligeholdt og repareret. Det er også her, letbane-driften vil blive overvåget, når letbanen ruller ud på sin første tur i 2025. Centret bliver arbejdsplads for letbaneførere, administrativt personale, teknikere, håndværkere og driftsoperatører. 

Aktuelt på byggepladsen

Ved letbanens kommende kontrol- og vedligeholdelsescenter skrider arbejdet planmæssigt fremad og vores entreprenør er godt i gang med skinnearbejdet.

Vores entreprenør Aarsleff Rail og Siemens er blandt andet ved at udlægge spor og det sker ved, at svejseholdet først samler skinneemnerne til én ubrudt skinne fra deres stationære svejsestation. Spor for spor udlægges svellerne med den rette afstand, placering, højde osv., så de er klar til skinnerne. Herefter løftes sporet op på svellen og fastgøres til svellen. Når alle skinner er samlet, ankommer en særlig spormaskine, som komprimerer skærverne under svellerne, og derefter fyldes et ekstra lag skærver på, hvor der er behov.

Derudover er entreprenøren i gang med at placere fundamenter til de kommende kørestrømsmaster, installere CCTV-overvågning og etablere ledningsanlægget, som skal forbinde transformerstationen ved kontrol- og vedligeholdelsescentret med selve bygningens elforsyning. I den kommende tid forventer vi at opstarte arbejdet med at bygge skinnerne inde i bygningen. Sporene bliver indbygget i betondækket således at man kan køre hen over sporet med trucks og andre transportmidler. Der er også god aktivitet ved området ud til Nordre Ringvej, hvorfra letbanetogene kommer til at køre ind på området og forlade det igen. Her har vi monteret portene, så der er lukket af ind til området, når der ikke skal tog igennem og skinnearbejdet er også i fuld gang i dette område. 

Herunder kan du se billeder af, hvor langt vi er kommet med byggeriet. 

Billedgalleri

1 / 14

November 2021.

Rundtur på det næsten færdige kontrol- og vedligeholdelsescenter i Glostrup

Se vores byggepladsleder, Mark Andersen, fortælle om det næsten færdige kontrol- og vedligeholdelsescenter.

Sådan holder du dig opdateret

Her finder du nyt om arbejdet