Støjende arbejde nær Glostrup Station fra den 13. til den 31. januar

I januar går vi i gang med at forberede byggeriet af tre broer af stål på Søndre Ringvej nær Glostrup Station.

Stålbroerne skal løbe på den østlige side af Søndre Ringvej og føre letbanen hen over Stationsparken, jernbanesporene og Sydvestvej.

I første omgang skal vi udføre forberedende arbejde i form af nedramning af pæle i områderne ved Stationsparken 30, Sydvestvej 38 og 49 samt Søndre Ringvej 25, hvor vi har revet en række bygninger ned for at skabe plads til letbanen.

Hvad betyder det for dig som bor og færdes nær Glostrup Station?
Af hensyn til togtrafikken i dagtimerne er det nødvendigt at udføre støjende natarbejde med nedramning af pæle enkelte nætter.

Vi forventer, natarbejdet finder sted tre nætter fra natten til mandag den 13. januar og frem til natten til den 15. januar 2020 i tidsrummet kl. 00:00-04:30. Arbejdet er støjende og kan medføre vibrationer. Arbejdet fortsætter i dagtimerne fra den 15. til den 31. januar 2020.

I foråret 2020 fortsætter byggeriet af de tre stålbroer på Søndre Ringvej.