Vi bygger broer til letbanen nær Glostrup Station

Marts 2020 til sommeren 2021

I 2025 ruller letbanen ud på sin første tur mellem Ishøj og Lyngby. På ruten passerer letbanen broen over jernbanesporene på Søndre Ringvej ved Glostrup Station. For at få plads til letbanen på broen, bygger vi nye broer af stål, som bliver tilegnet letbanen.

Hvad bygger vi?

Vi bygger tre stålbroer, som skal løbe på den østlige side af Søndre Ringvej og føre letbanen hen over Stationsparken, jernbanesporene og Sydvestvej.

Byggeriet af de tre broer vil bestå af flere faser. Første fase forventes at blive den mest støjende, da vi arbejder under den eksisterende bro, hvor vi skal lave fundamenter til de kommende stålbroer. Det samlede arbejde løber frem til sommeren 2021, hvor vi forventer, at broerne løftes på plads. 

Arbejdspladsen lige nu

Fra marts og henover forår og sommer 2020 udfører vi støjende arbejde, da vi skal lave fundamenter til broerne med spunsvægge og pæle samt jordankre. Det støjende arbejde vil foregå under broen på Søndre Ringvej på begge sider af jernbanesporene.

I perioden vil lave følgende typer af arbejde:

  • Støjende arbejde, hvor vi etablerer spuns og rammer betonpæle mv.
  • Mindre støjende arbejde, hvor vi borer jordankre mv.
  • Ikke støjende arbejde, hvor vi rydder beplantning, laver jordarbejde mv.

Arbejdet bliver som udgangspunkt udført i tidsrummet kl. 7-22 på hverdage samt weekend og helligdage kl. 8-18. De mest støjende aktiviteter såsom spuns og ramning af pæle vil dog fortrinsvis blive udført i tidsrummet kl. 7-18 på hverdage, men i perioder vil det være nødvendigt at fortsætte de støjende aktiviteter frem til kl. 22 på hverdage samt i weekender og på helligdage. 

Perioder med natarbejde
I kortere perioder vil det være nødvendigt at udføre støjende arbejde i døgndrift af hensyn til afvikling af togtrafikken.

Vi har planlagt døgnarbejde i følgende perioder:

  • Fra natten til skærtorsdag den 9. april og frem til 2. påskedag mandag den 13. april kl. 22
  • Den 10. til 13. juli
  • Den 17. til 20. juli

I oversigten herunder kan du se de perioder, hvor vi forventer at udføre støjende aktiviteter på byggepladsen. Perioderne kan ændre sig undervejs, og vi opdaterer derfor oversigten løbende, hvis det bliver nødvendigt.

Perioder med støjende arbejde ved Glostrup Station forår og sommer 2020

Vi udfører støjende spunsarbejde i døgndrift fra natten til skærtorsdag den 9. april og frem til 2. påskedag mandag den 13. april kl. 22. Det er nødvendigt at udføre arbejdet om natten af hensyn til afvikling af S-togstrafikken, da vi arbejder tæt på jernbanesporene.

I perioden vil spor 4 være spærret, og der vil derfor være dobbeltrettet kørsel med S-tog fra spor 3.

Vi udfører støjende spunsarbejde og ramning af pæle fortrinsvis i tidsrummet kl. 7-18 på hverdage.

Vi udfører støjende arbejde med ramning af pæle i tidsrummet kl. 7-22 på hverdage

Vi udfører støjende spunsarbejde fortrinsvis i tidsrummet kl. 7-18 på hverdage.

Vi udfører støjende spunsarbejde på hverdage kl. 7-22 og i weekenden kl. 8-18.

Vi udfører støjende spunsarbejde. 

Arbejdet udføres i døgndrift følgende weekender:

- Den 10. til den 13. juli

- Den 17. til den 20. juli

Det er nødvendigt at udføre arbejdet om natten af hensyn til afvikling af S-togstrafikken, da vi arbejder tæt på jernbanesporene.

Sådan holder du dig opdateret

Her finder du nyt om arbejdet

Hvis du gerne vil holde dig opdateret om letbanearbejdet i Glostrup, så tilmeld dig vores Infoservice. Så modtager du automatisk en mail med seneste nyt, når nye aktiviteter går i gang i kommunen.

Hvis du bor tæt på byggeriet og bliver påvirket af støj eller ændrede adgangsforhold, sætter entreprenøren opslag på døren til din opgang eller lægger en seddel i din postkasse. 

Her kan du se, hvordan du holder dig orienteret om den aktuelle trafiksituation, uanset om du rejser med kollektiv transport, kører i bil eller på cykel.

Hvis du har spørgsmål til byggeriet, er du altid velkommen til at kontakte os.