Efterår 2020 til forår 2022

Siden efteråret 2020 har vi været i gang med anlægsarbejde på broen over Frederikssundmotorvejen. Her skal vi opføre to nye letbanebroer af stål samt en ny cykelbro i østlig side af Nordre Ringvej.

I efteråret 2021 indrettede vi byggeplads langs den nordgående trafik på Nordre Ringvej både nord og syd for Frederikssundmotorvejen og påbegyndte arbejdet. 

Først laver vi fundamenter til de kommende broer på begge sider af den eksisterende bro og derefter i midterrabatten på Frederikssundmotorvejen. Til sidst bliver de nye stålbroer løftet på plads. Under anlægsarbejdet vil trafikken på Nordre Ringvej blive påvirket af indsnævrede vejbaner, og i perioder vil trafikken på motorvejen ligeledes blive påvirket.

Hvad betyder det for dig som bor og færdes i området?
Arbejdet bliver udført i tidsrummet kl. 7-22 på hverdage og kl. 8-18 i weekenden. Arbejdet vil være støjende i perioder, særligt når vi skal ramme jernprofiler og jernplader til stålbroernes fundament. Under arbejdet forventes motorvejen at blive påvirket af indsnævrede vejbaner og nedsat hastighed.

I februar 2022 forventer vi, at broerne løftes på plads. Byggeriet af letbanebroerne over Frederikssundmotorvejen forventes at løbe frem til marts 2022.

Sådan holder du dig opdateret

1 / 6

November 2020: Vi er i gang med forberedelserne, hvor vi rydder beplantning og graver ud til, at vi i november kan gå i gang med at etablere fundamenter til broerne.