Vinter 2020 til efteråret 2022

1 / 2

Visualisering af den kommende letbanerampe mellem Søndre Ringvej og Glostrup Station samt de kommende letbanebroer over jernbanesporene

Vi bygger letbanens linjeføring fra Ringvejsbroen i Glostrup, hvor letbanen skal køre på en rampe mellem broen på Søndre Ringvej og den kommende letbanestation Glostrup Station.

Hvad bygger vi?

I januar 2021 gik vi i gang med byggeriet af den rampe, som skal føre letbanen op og ned mellem broen på Søndre Ringvej og Glostrup Station. Via rampen kan letbanen nemt og hurtigt køre helt ned til Glostrup Station, så du let kan skifte mellem S-tog, busser og letbane. 

I samme område har vi etableret stålbroer til letbanen på den østlige side af Søndre Ringvej. Broerne skal føre letbanen hen over Stationsparken, jernbanesporene og Sydvestvej. I april 2021 løftede vi de første broer på plads over Stationsparken og Sydvestvej. Her kan du se fotos af broløftene. I juli 2021 monterede vi de sidste broer over jernbanesporene. Du kan se en video af broløftene her. 

Arbejdspladsen lige nu

Vi har bygget rampen op med sand og grus. I foråret 2022 har vi etableret sporkasse til de kommende letbaneskinner på rampen. 

For enden af rampen ved Glostrup Station bygger vi fundamenter og laver elementerne til de kommende letbaneperroner. 

Anlægsarbejdet på byggepladsen bliver som udgangspunkt udført i tidsrummet kl. 07-22 på hverdage samt weekend og helligdage kl. 8-18, hvor der kan være periodevis støj fra byggepladsen. 

Vi forventer, at byggeriet af selve rampen til letbanen ved Glostrup Station afsluttes i starten af efteråret 2022. Herefter skal transportsystemet etableres på rampen og på stationen, hvor der skal lægges skinner, sættes kørestrømsmaster op og derudover skal stationen bygges op og indrettes. Her kan du se en lille film om letbanebyggeriets faser.

1 / 3

Efterår 2021. Luftfoto af rampen, som nu er bygget op.

Letbanens linjeføring på rampen mellem Ringvejsbroen og Glostrup Station

Hør vores byggeleder fortælle om anlægsarbejdet ved Glostrup Station i efteråret 2020

Forberedelserne er i fuld gang i området omkring Glostrup Station, hvor vi både bygger letbanebroer og forbereder den rampe, som skal føre letbanen fra broen og ned til Glostrup Station. Vi var en tur forbi byggepladsen i efteråret 2020 for at få en rundtur og høre byggeleder Cihad Dönmez fortælle om arbejdet.

Sådan holder du dig opdateret

Her finder du nyt om arbejdet