Sommer 2020 til efterår 2021

1 / 2

Luftfoto maj 2021

Vi forlænger og ombygger gangtunnelen, der løber under Nordre Ringvej mellem Rigshospitalet Glostrup og Østervej, så der bliver plads til letbanen ved hospitalet.

Hvad bygger vi?

Vi er i gang med anlægsarbejde omkring gangtunnelen, der løber tværs under Nordre Ringvej mellem Rigshospitalet Glostrup og Østervej.

Vi forlænger gangtunnelen i retning mod hospitalet, så der bliver plads til letbanen og den kommende station på Nordre Ringvej. Derover ombygger vi den eksisterende op- og nedgang til gangtunnelen. I den forbindelse bliver selve gangtunnelen og området omkring den midlertidigt afspærret og ryddet.
 
Gangtunnelen vil være lukket i hele byggeperioden. Benyt i stedet fodgængerovergangen umiddelbart syd for gangtunnelen eller fodgængerovergangen ved Kindebjergvej. Følg skiltningen, som henviser til alternative adgangsveje i området samt til og fra hospitalet.
 
Der vil generelt i hele byggeperioden være støj fra fx maskiner og lastbiler, der kører til og fra området.
Arbejdet bliver udført på hverdage i tidsrummet kl. 7-18.

Hvad sker der på byggepladsen nu?

Vi har støbt alle vægge til tunnelen
I starten af februar kunne vi fejre, at vi havde støbt hele bundpladen til gangtunnelen samt den første af tunnelens vægge. I maj 2021 er alle tunnelens vægge blevet færdigstøbt.

Nu fortsætter arbejdet med at støbe tunnelens tag samt rampe og trappe. I løbet af sommeren forventer entreprenøren at hive de midlertidige jernplader (spuns) op af jorden, som blev sat ved byggeriets start for at forstærke og sikre området, mens vi etablerede de permanente vægge.

Arbejdet på byggepladsen fortsætter frem mod slutningen af september 2021, hvor vi forventer at genåbne gangtunnelen, så du igen kan benytte den til og fra hospitalet.
Du kan følge det øvrige anlægsarbejde i området her.

Se fotos af arbejdet herunder.

1 / 13

Luftfoto maj 2021

Hør vores byggeleder fortælle om arbejdet - januar 2021

Vi var en tur forbi byggepladsen ved Rigshospitalet Glostrup i januar 2021. Hør vores byggeleder fortælle om arbejdet på pladsen.