Sommer 2020 til vinter 2021/2022

1 / 3

Luftfoto oktober 2021

Vi forlænger og ombygger gangtunnelen, der løber under Nordre Ringvej mellem Rigshospitalet Glostrup og Østervej, så der bliver plads til letbanen ved hospitalet.

Hvad bygger vi?

GANGTUNNELEN ER NU ÅBNET DELVIST, så du kan benytte den, når du skal krydse Ringvejen. Der mangler dog stadig at blive lavet ramper til fx cykler og barnevogne. Derfor fortsætter arbejder vi fortsat i og omkring gangtunnelen lidt endnu. 

Gangtunnelen er blevet forlænget i retning mod hospitalet, så der bliver plads til letbanen og den kommende station på Nordre Ringvej. 
 
Der kan fortsat være støj fra fx maskiner og lastbiler, der kører til og fra området.
Arbejdet bliver udført på hverdage i tidsrummet kl. 7-18.

Herunder kan du se fotos af anlægsarbejdet ved tunnelen.

1 / 14

Luftfoto oktober 2021