Forår 2022 til efterår 2022

Vi ombygger krydset ved Jyllingevej, så det bliver klar til letbanen, som skal køre i østlig side af Nordre Ringvej forbi Jyllingevej. Under ombygningen af krydsets østlige side lukker vi for gennemkørsel mellem Nordre Ringvej og Jyllingevej i cirka fire måneder. Det samlede arbejde i krydset forventes at løbe til slutningen af efteråret 2022.

Jyllingevej bliver spærret ved Nordre Ringvej og ved Ejby Industrivej, mens vi ombygger krydset og forbereder letbanens linjeføring på Nordre Ringvej. Letbanens forløb er illustreret med blå striber på kortet. Der vil være omkørsel for biler via Ejby Industrivej - se nærmere beskrivelse i teksten herunder.

Når vi går i gang med krydsombygningen, ændrer vi på trafikken i krydset. Under ombygningen af krydsets østlige side spærrer vi Jyllingevej ved Nordre Ringvej. Det betyder, at der bliver lukket for gennemkørsel for biler mellem Nordre Ringvej og Jyllingevej i cirka fire måneder. Der vil fortsat være åbent for passage for cyklister og gående.

Omkørsel via Ejby Industrivej
Der bliver sat skilte op med omkørsel via Ejby Industrivej i begge retninger. I forbindelse med arbejdet etablerer vi arbejdsområde i krydsets østlige side på Nordre Ringvej og på Jyllingevej mellem Nordre Ringvej og Ejby Industrivej. Det betyder, at hvis du kører på Nordre Ringvej eller kommer fra motorvejsafkørslen og skal til Jyllingevej, så skal du forsætte ad Nordre Ringvej i nordgående retning, dreje til højre ad Ejby Industrivej og fortsætte mod Jyllingevej. Kører du på Jyllingevej og skal ud på Nordre Ringvej, skal du ligeledes køre via Ejby Industrivej mod nord til Nordre Ringvej. Herfra vil du kunne dreje til højre eller venstre ud på Nordre Ringvej.

Følg skiltningen i området og overhold venligst afspærringerne, så vi passer på byggearbejderne og på dig, mens vi bygger.

Hvilket arbejde skal vi udføre i krydset?
Under ombygningen af krydset skal vi opbryde belægningen på vejen, grave ud til en ny afvandingsledning, lave nyt trafiksignal og udføre vejudvidelse. Efterfølgende retablerer vi vejen og åbner for trafik igen i begge retninger.

Arbejdet vil støje som ved normalt vejarbejde og særligt i starten af arbejdsperioden, når vi skal opbryde belægningen på vejen. Det støjende arbejde finder sted på hverdage mellem kl. 7 og 22. Vi forventer, arbejdet i krydset løber til efteråret 2022.

Sådan holder du dig opdateret

Her finder du nyt om arbejdet