Marts 2020 til vinter 2021/2022

Luftfoto oktober 2021. Under spærringen af Hovedvejen gennem krydset, som varede til 30. oktober 2021. Krydset er nu åbent igen i alle retninger.

Vi er i gang med at ombygge Ringvejskrydset og udvide Ringvejen syd og nord for krydset. Det gør vi, så der bliver plads til letbanen, som skal løbe midt på vejen gennem krydset.

Hvad bygger vi?

Vi er i gang med anlægsarbejdet i og omkring Ringvejskrydset. Vi skal udvide Ringvejen og ombygge Ringvejskrydset, så trafikken fremover kan passere på begge sider af letbanen, som skal løbe midt på vejen gennem krydset. Arbejdet vil ske i faser, så vi tager mest muligt hensyn til trafikken i det travle kryds.

Hvis du er interesseret i at se et kort af, hvordan letbanen og den øvrige trafik vil løbe gennem krydset, når letbanen ruller ud på sin første tur i 2025, så kan du finde vejtegningerne for Glostrup Kommune her

Aktuelle aktiviteter

Vi har udvidet Ringvejen i den vestlige side både nord og syd for krydset, hvor vi har anlagt nye vejbaner, nyt fortov og cykelsti, som nu er taget i brug. Derudover forbereder vi letbanens såkaldte tracé - det vil sige det område, hvor letbanen skal køre. Her lægger vi blandt andet de elementer, som letbanens skinner skal monteres på. Letbanen kommer til at køre midt på vejen gennem det travle kryds med den øvrige trafik på begge sider.

Hovedvejen er nu igen åben gennem krydset
Fra den 9. august til den 1. november har Hovedvejen gennem krydset været spærret. Vi har nu omlagt trafikken, så du igen kan køre gennem krydset via Hovedvejen i alle retninger.

Frem til vinter 2021/2022 vil der fortsat være arbejde omkring krydset, herunder på Hovedvejen, og der vil derfor fortsat være indsnævrede vejbaner i både øst- og vestlig retning. Derudover er der også på Ringvejen fortsat et spor i hver retning gennem krydset.

Læs mere om genåbningen af Hovedvejen gennem krydset og se fotos fra den 12 ugers delvise spærring af krydset her. 

Hvad betyder det for dig der bor og færdes i området?
Det kan ikke undgås, at du i perioder vil være generet af f.eks. omkørsler, indsnævrede vejbaner og støj fra vejarbejdet i og omkring Ringvejskrydset. Arbejdet vil periodevis støje, særligt når vi skærer og fjerner den eksisterende belægning samt når vi komprimerer jord og asfalt med en tromle.

Arbejdet udføres i tidsrummet kl. 7-22 på hverdage og kl. 8-18 i weekender samt på helligdage. Opsætning af trafikafspærringer vil dog typisk ske som aften-/natarbejde. 

Sådan holder du dig opdateret

Her finder du nyt om arbejdet

Sådan går det med arbejdet i Ringvejskrydset - maj 2021

Se filmen, hvor vores Trafik- og Myndighedskoordinator Sven Thorsen giver en status på arbejdet i krydset i maj 2021.

1 / 10

Luftfoto oktober 2021 under spærringen af Hovedvejen gennem krydset