Marts 2020 til Forår 2022

Luftfoto oktober 2021. Under spærringen af Hovedvejen gennem krydset, som varede til 30. oktober 2021. Krydset er nu åbent igen i alle retninger.

Vi er i gang med at ombygge Ringvejskrydset og udvide Ringvejen syd og nord for krydset. Det gør vi, så der bliver plads til letbanen, som skal løbe midt på vejen gennem krydset.

Hvad bygger vi?

Vi er i gang med anlægsarbejdet i og omkring Ringvejskrydset. Vi udvider Ringvejen og ombygger Ringvejskrydset, så trafikken fremover kan passere på begge sider af letbanen, som skal løbe midt på vejen gennem krydset. Arbejdet sker i faser, så vi tager mest muligt hensyn til trafikken i det travle kryds.

Vi har udvidet Ringvejen i den vestlige side både nord og syd for krydset, hvor vi har anlagt nye vejbaner, nyt fortov og cykelsti, som nu er taget i brug. Derudover har vi forberedt letbanens såkaldte tracé - det vil sige det område, hvor letbanen skal køre. Her har vi blandt andet lagt de elementer, som letbanens skinner skal monteres på. Letbanen kommer til at køre midt på vejen gennem det travle kryds med den øvrige trafik på begge sider.

Hvis du er interesseret i at se et kort af, hvordan letbanen og den øvrige trafik vil løbe gennem krydset, når letbanen ruller ud på sin første tur i 2025, så kan du finde vejtegningerne for Glostrup Kommune her

Aktuelle aktiviteter

Vi har fjernet det meste af afspærringen i krydset, mens vi fortsat arbejder med at etablere letbanens linjeføring både syd og nord for krydset. Arbejdet vil fortsat periodevis støje, og vi beklager de gener, det giver. Arbejdet udføres i tidsrummet kl. 7-22 på hverdage og kl. 8-18 i weekender samt på helligdage. Opsætning af trafikafspærringer vil dog typisk ske som aften-/natarbejde. 

Sådan holder du dig opdateret

Her finder du nyt om arbejdet

Sådan går det med arbejdet i Ringvejskrydset - maj 2021

Se filmen, hvor vores Trafik- og Myndighedskoordinator Sven Thorsen giver en status på arbejdet i krydset i maj 2021.

1 / 10

Luftfoto oktober 2021 under spærringen af Hovedvejen gennem krydset