Marts 2020 til December 2021

Luftfoto af krydsombygningen april 2021

Vi er i gang med at ombygge Ringvejskrydset og udvide Ringvejen syd og nord for krydset. Det gør vi, så der bliver plads til letbanen, som skal løbe midt på vejen gennem krydset.

Hvad bygger vi?

Vi er i gang med anlægsarbejdet i og omkring Ringvejskrydset. Vi skal udvide Ringvejen og ombygge Ringvejskrydset, så trafikken fremover kan passere på begge sider af letbanen, som skal løbe midt på vejen gennem krydset. Arbejdet vil ske i faser, så vi tager mest muligt hensyn til trafikken i det travle kryds.

Hvis du er interesseret i at se et kort af, hvordan letbanen og den øvrige trafik vil løbe gennem krydset, når letbanen ruller ud på sin første tur i 2025, så kan du finde vejtegningerne for Glostrup Kommune her

Aktuelle aktiviteter

Vi har udvidet Ringvejen i den vestlige side både nord og syd for krydset, hvor vi har anlagt nye vejbaner, nyt fortov og cykelsti, som nu er taget i brug. Derudover forbereder vi letbanens såkaldte tracé - det vil sige det område, hvor letbanen skal køre. Her lægger vi blandt andet de elementer, som letbanens skinner skal monteres på. Letbanen kommer til at køre midt på vejen gennem det travle kryds med den øvrige trafik på begge sider.

Delvis lukning af krydset fra 9. august 2021
Fra den 9. august skal vi etablere og forbinde elementerne til letbanens spor midt i selve krydset, hvor Ringvejen og den kommende letbane krydser Hovedvejen. Arbejdet betyder, at det er nødvendigt at spærre for gennemkørsel for biltrafikken gennem krydset via Hovedvejen, både i øst- og vestlig retning i en periode på 12 uger. Endvidere vil der være spærret for alle venstresving i krydset. Cyklister og gående vil fortsat kunne krydse Ringvejen via Hovedvejen i begge retninger. Du kan læse mere om den delvise lukning af Ringvejskrydset her

Hvad betyder det for dig der bor og færdes i området?
Det kan ikke undgås, at du i perioder vil være generet af f.eks. omkørsler, indsnævrede vejbaner og støj fra vejarbejdet i og omkring Ringvejskrydset. Fra den 9. august og ca. 12 uger frem vil Ringvejskrydset delvis være spærret - det kan du læse mere om her. Arbejdet vil periodevis støje, særligt når vi skærer og fjerner den eksisterende belægning samt når vi komprimerer jord og asfalt med en tromle.

Arbejdet udføres i tidsrummet kl. 7-22 på hverdage og kl. 8-18 i weekender samt på helligdage. Opsætning af trafikafspærringer vil dog typisk ske som aften-/natarbejde. 

Sådan holder du dig opdateret

Her finder du nyt om arbejdet

Sådan går det med arbejdet i Ringvejskrydset - maj 2021

Se filmen, hvor vores Trafik- og Myndighedskoordinator Sven Thorsen giver en status på arbejdet i krydset i maj 2021.

1 / 9

Luftfoto april 2021