Efterår 2020 til Sommer 2022

Visualisering af letbanen ved stationen Glostrup Nord

Vi udfører anlægsarbejde på strækningen mellem Gamle Landevej og Frederikssundmotorvejen. Her skal vi blandt andet anlægge letbanens kommende spor og ombygge de to gang- og stibroer Bystien og Bymosestien, så der bliver plads til letbanen på strækningen. Arbejdet udspringer fra byggepladsen nord for Malervangen.

Hvad bygger vi?

I efteråret 2020 gik arbejdet i gang i området, hvor vi har opført byggeplads ud mod Nordre Ringvej nord for Malervangen og indrettet os med byggepladshegn, skurvogne og materialeoplagsplads.

På strækningen skal vi udføre flere forskellige aktiviteter. Vi skal udvide vejen, anlægge letbanens spor og ombygge krydset ved Fabriksparken, så der bliver plads til letbanen og den kommende station Glostrup Nord. Vi skal også ombygge de to gang- og cykelbroer ved navn Bystien og Bymosestien, som begge løber tværs over Nordre Ringvej.

Hvad betyder det for dig som nabo til byggeriet?
Arbejdet vil periodevis støje og bliver udført i tidsrummet kl. 7-22 på hverdage og 8-18 på lørdage. Opsætning af trafikafspærringer vil dog typisk ske som aften-/natarbejde.

Når vi går i gang med anlægsarbejdet kan det ikke undgås, at du i perioder kan være generet af f.eks. omkørsler, indsnævrede vejbaner, ændrede adgangsveje og støj. Anlægsarbejdet vil kræve, at vi i perioder omlægger trafikken. Arbejdet vil dog ske i faser, så vi tager mest muligt hensyn til trafikken.​

Vi forventer, at anlægsarbejdet på strækningen mellem Gamle Landevej og Frederikssundmotorvejen afsluttes i sommeren 2022. 

Aktuelle aktiviteter

Anlægsarbejde mellem Fabriksparken og Frederikssundmotorvejen
Fra februar 2021 til efterår 2021 udfører vi anlægsarbejde på Nordre Ringvej på strækningen mellem Fabriksparken og Frederikssundmotorvejen. Her skal vi anlægge ny cykel- og gangsti samt forberede området til letbanens kommende spor i den østlige side af Nordre Ringvej.

I forbindelse med anlægsarbejdet har vi inddraget de nordgående vejbaner. Derfor er den nordgående trafik ledt over i de sydgående spor, så der er én vejbane i hver retning i stedet for normalt to. Der vil også være ændrede forhold for cyklister. Hold øje med skiltningen på stedet.

Vi ombygger gang- og cykelbroen Bystien over Nordre Ringvej
I perioden fra marts til december 2021 ombygger vi gang- og cykelbroen ved navn Bystien, der løber tværs over Nordre Ringvej syd for Fabriksparken. Vi skal ombygge broen for at gøre plads til den kommende letbane. For at kunne ombygge broen, er det nødvendigt at lukke den midlertidigt.

Vi forventer, at broen vil være lukket for gående og cyklister fra midten af april 2021 til oktober 2021. Vi henviser til, at du i stedet benytter det lysregulerede kryds mellem Fabriksparken og Nordre Ringvej.

Arbejdet vil blandt andet bestå af at forstærke broens fundament. Derfor skal vi vibrere midlertidige pæle ned både på nord- og sydsiden af broen. Mellem pælene lægger vi en bjælke, som holder broen, mens arbejdet er i gang. Vi forventer, at det mest støjende arbejde vil finde sted i slutningen af marts 2021, hvor vi vibrerer pæle i jorden. Arbejdet kan udover støj også medføre vibrationer for dig, der bor i området. 

Gang- og cykelbroen Bystien løber tværs over Nordre Ringvej lige syd for Fabriksparken.

Sådan holder du dig opdateret

Her finder du nyt om arbejdet