Der kommer fire letbanestationer i Glostrup Kommune, heriblandt på Glostrup Station, som vil blive den største letbanestation målt på passagerer.

Stationen vil fremover blive et stærkt knudepunkt for bus, S- og regionaltog og letbane, da der er planer om at indføre regionaltogsstop på Glostrup Station. Der vil være let adgang til at skifte mellem de mange transportformer for rejsende både fra København og resten af Sjælland, og flere passagerer slipper for at køre ind forbi Hovedbanegården for at komme til deres destination. Dette medfører tidsgevinster for passagererne i form af kortere rejsetid, som følge af bedre køreplaner, samt lavere forsinkelsestid, som følge af bedre punktlighed og deraf færre forsinkelser for passagererne.

Letbanen får også station ved Glostrup Hospital, som efter sammenlægningen med Rigshospitalet er en del af Danmarks førende højt specialiserede hospital. Hospitalet er ved at blive udvidet med bl.a. et nyt neurorehabiliteringshus og et nyt hovedpinecenter, og letbanen vil blive en attraktiv transportform for de mange patienter, medarbejdere og andre, som dagligt besøger hospitalet.

Læs mere om udviklingsplanerne for Glostrup Hospital

Ved Glostrup Ejby og omkring Glostrup Station har kommunen planer om at etablere nye byfunktioner.

Få et overblik over Glostrup Kommunes planer omkring hver station

1 / 3

Kommunen har et stærkt ønske om at binde stationsområdet bedre sammen med resten af Glostrup i forbindelse med letbanebyggeriet.

I Glostrup ser vi letbanen som den måske vigtigste dynamo for udviklingen af vores erhvervsområder. Letbanen spiller også en afgørende rolle i vores ambitiøse planer for at udvikle Glostrups bymidte og hele stationsområdet. Så letbanen har allerede nu – mange år før sin jomfrutur – en stor og positiv indflydelse på udviklingen i Glostrup.

Borgmester Kasper Damsgaard (A) Foto kommer snart

Vejtegninger for Glostrup Kommune

Her kan du se vejtegningerne for Glostrup Kommune. Vejtegningerne kaldes også for funktionsplaner, og de viser letbanens linjeføring og fremtidig udformning af vejanlægget langs letbanen.

Planerne viser placeringen af letbanens spor og stationsplaceringer samt fortov, cykelstier, kørebaner, rabatarealer, broer, konstruktioner og lignende. Mulige arbejdsarealer og arbejdspladser er ikke tegnet med. Der kan forekomme mindre ændringer i forbindelse med, at entreprenørerne fastlægger de endelige detaljer i projektet.

Se vejtegninger for Glostrup Kommune