Vinter 2020 - Vinter 2022

Vi er i gang med vej- og anlægsarbejde på Herlev Ringvej på strækningen fra Hjortespringvej og frem til Herlev Hospital. Her skal vi gøre plads til letbanen.

Hvad kommer der til at ske?

I december 2020 gik vi i gang med vej- og anlægsarbejdet i venstre side set mod nord af Herlev Ringvej mellem Herlev Hospital og Hjortespringvej. Dette arbejde blev afsluttet i maj 2021.

I slutningen af august 2021 går vi i gang på højre side set mod nord af Herlev Ringvej. Vi starter ved Hjortespringvej og fortsætter arbejdet frem mod Herlev Hospital. På denne strækning skal vi også opføre en støttemur ved Præstebro Kirke.

Senere går arbejdet i gang på midten af Herlev Ringvej, på samme strækning.

Vi forventer, at arbejderne er færdige til januar 2022.

Hvad betyder det for dig, som er nabo til byggeriet?

Når vi går i gang med anlægsarbejdet, kan det ikke undgås, at du i perioder vil være generet af omlægninger af trafikken, længere rejsetid og støj, hvis du bor eller arbejder i nærheden af anlægsarbejdet. Vi gør, hvad vi kan, for at begrænse generne og holde dig informeret om anlægsarbejdet.

I perioden vil du opleve almindelig byggestøj fra f.eks. læsse- og gravemaskiner samt perioder med særligt støjende arbejde. Det støjende arbejde finder sted på hverdage mellem kl. 7 og 22, mens det særligt støjende arbejde finder sted på hverdage mellem kl. 7 og 20. I weekender kan der forekomme støjende og særligt støjende arbejde mellem kl. 8-18.

Hvad betyder det for dig, der færdes i området?

I perioden frem til februar 2022 vil du opleve ændringer i trafikken, ændrede adgangsveje og indsnævring af vejbaner. Vi anbefaler, at du følger skiltningen i området. 

Cyklister, der skal i nordgående retning, vil i perioder frem til november 2021, blive henvist til kørsel via Tornerosevej på stykket mellem Hjortespringvej og Herlev Hospital i de perioder, hvor cykelstien langs Herlev Ringvej er påvirket af arbejderne. Vi sætter skiltning op, som henviser dig til den rigtige rute. 

Det er vigtigt, at du følger skiltningen i området og overholder afspærringerne, så du ikke kommer ind på vores arbejdsområder. Så passer vi både på byggearbejderne og dig, mens vi bygger.

Mens arbejderne udføres, vil busstoppestedet ved Herlev Hospital i sydgående retning være midlertidigt flyttet hen til Runddyssen, så bustrafikken kan opretholdes.

Film: Hør om anlægsarbejdet på Herlev Ringvej mellem Hjortespringvej og Herlev Hospital

Se med i filmen fra efteråret 2020, hvor senior projektleder, Niels Brock, fortæller om det omfattende arbejde på Herlev Ringvej mellem Hjortespringvej og Herlev Hospitalet.

Sådan holder du dig opdateret

Her finder du nyt om arbejdet