Letbanearbejder mellem Hjortespringvej og Herlev Hospital

Vinter 2020 - Vinter 2022

Vi går nu i gang med vej- og anlægsarbejdet på Herlev Ringvej på strækningen fra Hjortespringvej og frem til Herlev Hospital. Her skal vi gøre plads til letbanen.

Hvad kommer der til at ske?

I starten af december 2020 går vi i gang med vej- og anlægsarbejdet i venstre side set mod nord af Herlev Ringvej mellem Herlev Hospital og Hjortespringvej.

I løbet af maj 2021 går vi i gang i højre side set mod nord af Herlev Ringvej. Vi starter ved Hjortespringvej og fortsætter arbejdet frem mod Herlev Hospital.

I oktober 2021 går arbejdet i gang på midten af Herlev Ringvej, på samme strækning.

Vi forventer, at arbejderne er færdige til januar 2022.

Hvad betyder det for dig, som er nabo til byggeriet?

Når vi går i gang med anlægsarbejdet, kan det ikke undgås, at du i perioder vil være generet af omlægninger af trafikken, længere rejsetid og støj, hvis du bor eller arbejder i nærheden af anlægsarbejdet. Vi gør, hvad vi kan, for at begrænse generne og holde dig informeret om anlægsarbejdet.

I perioden vil du opleve almindelig byggestøj fra f.eks. læsse- og gravemaskiner samt perioder med særligt støjende arbejde. Det støjende arbejde finder sted på hverdage mellem kl. 7 og 22, mens det særligt støjende arbejde finder sted på hverdage mellem kl. 7 og 20. I weekender kan der forekomme støjende og særligt støjende arbejde mellem kl. 8-18.

Hvad betyder det for dig, der færdes i området?

I perioden frem til januar 2022 vil du opleve ændringer i trafikken, ændrede adgangsveje og indsnævring af vejbaner. Fra december til april 2021 vil det ikke være muligt at foretage venstresving fra Herlev Ringvej mod Tornerosevej i krydset Herlev Ringvej /Hjortespringvej/Tornerosevej.

Vi anbefaler, at du følger skiltningen i området. Ved behov for lukning af til- og frakørsler og sideveje vil du modtage en specifik varsling af dette.

Cyklisterne vil i perioder frem til januar 2022 blive henvist til kørsel via Tornerosevej på stykket mellem Hjortespringvej og Herlev Hospital i de perioder, hvor cykelstien langs Herlev Ringvej er påvirket af arbejderne. Vi sætter skiltning op, som henviser dig til den rigtige rute.

Film: Hør om anlægsarbejdet på Herlev Ringvej mellem Hjortespringvej og Herlev Hospital

Se med i filmen fra efteråret 2020, hvor senior projektleder, Niels Brock, fortæller om det omfattende arbejde på Herlev Ringvej mellem Hjortespringvej og Herlev Hospitalet.

Sådan holder du dig opdateret

Her finder du nyt om arbejdet

Hvis du gerne vil holde dig opdateret om letbanearbejdet i Herlev, så tilmeld dig vores Infoservice. Så modtager du automatisk en mail med seneste nyt, når nye aktiviteter går i gang i kommunen.

Hvis du bor tæt på byggeriet og bliver påvirket af støj eller ændrede adgangsforhold, informerer vi dig løbende med opslag på døren til din opgang eller brev i din postkasse. 

Her kan du se, hvordan du holder dig orienteret om den aktuelle trafiksituation, uanset om du rejser med kollektiv transport, kører i bil eller på cykel. 

Hvis du har spørgsmål til byggeriet, er du altid velkommen til at kontakte os.