Letbanen ved krydset Hjortespringvej/Tornerosevej/Herlev Ringvej med Herlev Hospital i baggrunden

I 2025 ruller Hovedstadens Letbane ud på sin første tur. På turen gennem Herlev vil letbanen køre langs Herlev Ringvej på en ca. 2,3 km lang strækning. Byggeriet langs hele strækningen gennem Herlev er nu godt i gang, og du kan følge med i byggeriet af den nordlige del af Herlev Ringvej her.

Hvad bygger vi i de kommende år?

Vi ombygger den nordlige del af Herlev Ringvej mellem Herlev Hovedgade og kommunegrænsen til Gladsaxe Kommune. På strækningen skal vi udvide den eksisterende vej, udføre anlægsarbejde i begge sider af vejen samt ombygge krydset ved Herlev Bygade, Hjortespringvej/Tornerosevej og Herlev Hospital samt etablere nyt signal- og belysningsanlæg. Sidst men ikke mindst skal vi bygge de kommende letbanestationer: Herlev Bymidte og Herlev Hospital.

Hvad betyder det for dig, der bor og færdes ved byggeriet?

Størstedelen af anlægsarbejdet vil minde om almindeligt vejarbejde, som periodevis vil støje, særligt når vi skærer og fjerner den eksisterende belægning samt når vi komprimerer jord og asfalt med en tromle. Derudover vil der være støj fra arbejdskøretøjer, der kører til og fra områderne. Størstedelen af arbejdet bliver udført på hverdage kl. 7-22 og weekend kl. 8-18 i henhold til Forskrift for miljøhensyn ved anlæg af Letbanen i Herlev Kommune.

Anlægsarbejdet på strækningen vil ske i flere faser, så vi tager mest muligt hensyn til afviklingen af trafikken. Men selvom vi gør, hvad vi kan, for at mindske generne, så kan det ikke undgås, at du i perioder vil være generet af f.eks. omkørsler, indsnævrede vejbaner og støj fra anlægsarbejdet. Hvis en aktivitet mod forventning akut trækker ud over den tilladte arbejdstid, informerer vi dig på dagen via SMS, hvis du er tæt nabo til byggeriet. Du kan læse mere om vores SMS-service længere nede på siden.

I oversigten herunder kan du læse om, hvor og i hvilken periode vi arbejder i øjeblikket på strækningen mellem krydset ved Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej og kommunegrænsen til Gladsaxe Kommune. Listen over arbejdsområder bliver løbende opdateret.

Du kan læse mere om letbanearbejdet syd for krydset ved Herlev Hovedgade og Herlev Ringvej her

Arbejdsområder

Sådan holder du dig opdateret

Her finder du nyt om arbejdet