Mid­ler­ti­dig jord­vold langs Ishøj Strandvej

Oktober 2019 til sommeren 2020

Når letbanen i 2025 ruller ud på sin første tur, kommer den til at køre ved siden af Ishøj Strandvej frem mod kommunegrænsen til Vallensbæk. Hen over de næste par år skal jorden komprimeres af en midlertidig jordvold, så den bliver stabil at bygge på, når letbanebyggeriet går i gang.

Hvad bygger vi?

Fra efteråret 2019 til sommeren 2020 anlægger vi en midlertidig jordvold langs den nordlige side af Ishøj Strandvej – fra Strandparkstien og frem til Store Vejleå. Den midlertidige jordvold skal ligge langs vejen i cirka 2 år for at komprimere undergrunden, så den bliver stabil at bygge på, når letbanebyggeriet går i gang. Den midlertidige jordvold bliver fjernet igen, når letbanebyggeriet går i gang om nogle år.

Arbejdspladsen lige nu

I efteråret 2019 har vi fældet træer og ryddet beplantning langs strækningen. Det skovareal, som vi fjerner, bliver senere erstattet med dobbelt så meget skov et andet sted, så tæt på området som muligt. Lige nu er vi i gang med at anlægge jordvolden, og derfor kan du frem til starten af sommeren 2020 opleve jordkørsel til og fra området i dagtimerne.

Arbejdsperioder ved den midlertidige jordvold

Arbejdet starter i efteråret 2019. I løbet af efteråret fælder vi træer og rydder beplantning langs strækningen. Enkelte træer vil blive fjernet efter solnedgang af hensyn til dyrelivet i området. Resten af træerne og beplantningen vil blive fjernet inden for almindelig arbejdstid. Det skovareal, som vi fjerner, bliver senere erstattet med dobbelt så meget skov et andet sted, så tæt på området som muligt.

Hvis du bor eller færdes i nærheden af arbejdet, vil du i en eller to aftener opleve støj fra træer, som bliver fældet med motorsav, ligesom du i en periode vil opleve støj fra spuns-arbejdet i dagtimerne. Derudover vil du i perioder opleve støj fra lastbiler, som kører til og fra arbejdsområdet, samt støj fra gravemaskiner og lignende. Mens arbejdet står på, kan der også være mindre, lokale ændringer af de trafikale forhold, så hold øje med skiltningen på stedet.

I starten af 2020 gik vi gang med at anlægge den midlertidige jordvold. Det betyder blandt andet, at der nu er etableret spuns spuns ved Store Vejleå.

Hvis du bor eller færdes i nærheden af arbejdet, vil du i perioder kunne opleve støj fra lastbiler, som kører til og fra arbejdsområdet, samt støj fra gravemaskiner og lignende. Endelig bliver det også nødvendigt at omlægge cykelstien, mens arbejdet står på, så hold øje med skiltningen på stedet.

Sådan holder du dig opdateret

Her finder du nyt om arbejdet

Hvis du gerne vil holde dig orienteret om letbane-aktiviteterne i dit område, så tilmeld dig vores Infoservice. Så modtager du automatisk en mail med seneste nyt, hver gang nye arbejder går i gang. Du kan tilmelde dig ved at klikke her.

Hvis du bor tæt på byggeriet, sætter entreprenøren opslag på døren til din opgang eller lægger en seddel i din postkasse med de forventede perioder med støjende arbejde.

Du finder også information om arbejdets karakter ovenfor under 'Arbejdspladsen lige nu'

Se her, hvordan du kan holde dig orienteret om den aktuelle trafiksituation, uanset om du rejser med kollektiv transport eller kører i bil eller på cykel.

Hvis du har spørgsmål til byggeriet, er du velkommen til at kontakte os.

Entreprenøren fortæller ...

Inden arbejdet gik i gang, kiggede TV-Ishøj forbi arbejdsområdet og fik en snak med Ulrik von Voss fra M. J. Eriksson om arbejdet med den midlertidige jordvold. Video: TV-Ishøj

Billedgalleri

1 / 18

November 2019