Letbanestationen Ishøj Station bliver et knudepunkt for S-tog, letbane og busser.

Der vil være let omstigning for passagererne og nem adgang til Ishøj Bycenter, som ligger lige ved stationen.

Letbanen vil ligeledes give bedre transportmuligheder for de mange unge, som går på erhvervsskolen NEXT i Ishøj. De kan benytte både letbanestationen Ishøj Station og Ishøj Strand Arken.

Fra sidstnævnte station vil man med en kort gåtur desuden kunne nå den smukke strand samt kunstmuseet Arken, som har en af Skandinaviens fineste samlinger af samtidskunst. Museet ligger smukt omgivet af vand til alle sider.

Ishøj Kommune arbejder desuden på at udvikle en stor grund tæt på stationen og NEXT. Visionen er at skabe et nyt, sammenhængende byrum og samle flere af de kommunale tilbud i en central del af byen med let adgang til bl.a. offenlig transport. I første omgang flytter hjemmeplejen, genoptræningscentret og ungeenheden ind i bygningerne.

Læs mere om Ishøj Kommunes udviklingsplaner her.

1 / 3

Fra letbanestationen Ishøj Strand ARKEN kan man med en rask gåtur nå ned til stranden.

Ishøj Station er med sine 10.000 omstigninger per dag en af de mest benyttede stationer på s-togsnettet. Derfor er den en vigtig station i den nye kollektive trafikforbindelse, der også bliver vigtig for hele Ishøj. Letbanen vil kæde Ishøj bedre sammen med resten af hovedstadsområdet, så vi undgår at havne som et udkantsområde. Vi får en direkte kollektiv forbindelse til de nordlige kommuner, og på den måde vil letbanen binde mennesker, arbejdspladser, kultur- og naturoplevelser sammen på en hurtig, effektiv og miljørigtig måde. Hovedstadens letbane er afgørende for, om vi kan skabe byudvikling, vækst og nye arbejdspladser i vores kommune.

Borgmester Ole Bjørstorp (A)

Vejtegninger for Ishøj

Her kan du se vejtegningerne for Ishøj Kommune. Vejtegningerne kaldes også for funktionsplaner, og de viser letbanens linjeføring og fremtidig udformning af vejanlægget langs letbanen.

Planerne viser placeringen af letbanens spor og stationsplaceringer samt fortov, cykelstier, kørebaner, rabatarealer, broer, konstruktioner og lignende. Mulige arbejdsarealer og arbejdspladser er ikke tegnet med. Der kan forekomme mindre ændringer i forbindelse med, at entreprenørerne fastlægger de endelige detaljer i projektet.

Se vejtegninger for Ishøj Kommune