Vi om­byg­ger Bud­din­ge­vej ved via­duk­ten

Februar 2019 til slutningen af 2022

I 2025 ruller Hovedstadens Letbane ud på sin første tur. På turen gennem Lyngby vil letbanen blandt andet køre igennem en helt ny letbanetunnel ved siden af viadukten under S-banen og Lyngby Omfartsvej. Samtidig skal en ny fodgængertunnel fra Lehwaldsvej til Jernbanepladsen sikre gode omstigningsforhold mellem letbane og S-tog. Byggeriet er i gang flere steder i området, og her kan du følge byggeriet.

Hvad bygger vi i de kommende år?

På Buddingevej kommer letbanen til at køre i højre side på strækningen fra Engelsborgvej og ned mod viadukten og stationen. I de kommende år ombygger vi derfor Buddingevej, så der bliver plads til letbanen. Ved viadukten skal letbanen køre igennem en ny letbanetunnel til højre for buen. Kort efter viadukten drejer letbanen til højre, hvor den får stoppested foran Lyngby Station. Fra letbanestationen er der gode omstigningsforhold til S-toget via en ny fodgængertunnel fra Jernbanepladsen.

Hen over de kommende år, arbejder vi flere steder i området. Følg byggeriet her.

Arbejdet vil foregå i forskellige områder frem til starten af 2023. Se mere om de enkelte områder nedenfor.

På den vestlige side af Buddingevej har vi i 2019 fjernet en underjordisk bunker og bygget en ny støttemur. Siden da har forskellige ledningsejere flyttet forsyningsledninger i området. Dermed er området klar til, at vi kan bygge fortov, cykelsti og vejbane. Samtidig færdiggør vi det forstærkede fundament ved gavlen af Vinkelvej-bygningen, så det hænger bedre sammen med støttemuren.

Se her, hvor vi arbejder i øjeblikket.  

På den østlige side af Buddingevej rydder vi området og gør det klar til letbanen. Fra krydset med Engelsborgvej kører letbanen nemlig i den østlige side ned mod viadukten og Lyngby Station. 

Se her, hvor vi arbejder i øjeblikket. 

Ved gavlen af højhuset på Lehwaldsvej ned mod Buddingevej kommer indkørslen til letbanetunnelen i viadukten til at ligge. For at kunne bygge den, er det nødvendigt at forstærke fundamentet ved højhuset med spuns og pælefundering, som afsluttes med den mur, man kan se på billedet øverst på siden. Arbejdet med at forstærke fundamentet og bygge muren forventes at støje, og vi forventer, at det periodevis vil være nødvendigt at arbejde uden for almindelig arbejdstid. Det informerer vi nærmere om, når det bliver aktuelt. Læs mere her om hvordan du kan holde dig orienteret om de forventede arbejdstider.

Se her, hvor vi arbejder i øjeblikket. 

I 2019 byggede vi den nye letbanetunnel under jorden. Det vil sige, at de rå vægge og loftet af tunnelen allerede findes under sporene, hvor letbanen skal køre. I løbet af de kommende år skal jorden derfor graves ud fra tunnelen, og derefter skal der støbes vægge og gulv i tunnelen og etableres afvanding, el osv. 

Se her, hvor vi arbejder i øjeblikket. 

I 2019 byggede vi den nye fodgængertunnel under jorden, og i starten af 2020 fjernede vi jorden, så der nu er tunnel hele vejen fra Lehwaldsvej til Jernbanepladsen. I øjeblikket støber vi bund og laver armering inde i fodgængertunnelen, ligesom vi etablerer trappen mod Lehwaldsvej og op til perronerne på stationen. Fodgængertunnelen bliver en forlængelse af den nuværende nedgang til cykelkælderen ved siden af Trævarefabrikkernes Udsalg, og den skal være med til at sikre gode omstigningsforhold mellem S-toget og letbanen. 

Se her, hvor vi arbejder i øjeblikket. 

Arbejdspladsen lige nu

Vi bygger fodgængertunnel ved stationen
I øjeblikket udfører vi det afsluttende arbejde inde i fodgængertunnelen, som ligger i område E. Samtidig færdiggør vi trappen mod Lehwaldsvej og op til perronerne på stationen. Arbejdet udføres i hverdagene i tidsrummet 7 til 18. 

Vi forstærker området mellem Lehwaldsvej og Buddingevej
I område C forstærker vi området, hvor indkørslen til den nye letbanetunnel under S-banen og Lyngby Omfartsvej, skal ligge. For at udligne niveauforskellen skal området forstærkes med sekantpæle, spuns og jordankre. Sekantpælene blev etableret i december 2020 og første del af spuns-arbejdet er afsluttet i starten af februar 2021. I øjeblikket gøres området klar til det videre arbejde, og arbejdet udføres i hverdagene kl. 7 til 18. Viadukten er åben for trafik. 

Vi bygger letbanens linjeføring fra Engelsborgvej til viadukten
I område B gør vi i øjeblikket plads til letbanens linjeføring. Det betyder, at vi i hverdagene mellem kl. 7 og 18 bortgraver jord og bygger en støttemur langs Buddingevej. Arbejdet kan være støjende i forbindelse med arbejdskørsel eller brug af entreprenørmaskiner. 

Oversigt over forventede aktiviteter
Her nedenfor kan du se en samlet oversigt over de forventede aktiviteter på byggepladsen i den kommende periode. I perioden vil forekomme følgende typer af arbejde:

  • Meget støjende arbejde – f.eks. opskæring af spor, etablering af spuns mv.
  • Støjende arbejde – f.eks. betonstøbning mv.
  • Ikke støjende arbejde – f.eks. omlægning af kabler mv.

Arbejdsperioder i området

Mindre støjende arbejde i dagtimerne mellem 7 og 18, hvor vi udfører afsluttende arbejde inde i fodgængertunnelen, som ligger i område E. Samtidig skal vi færdiggøre trappen mod Lehwaldsvej og op til perronerne på stationen.

Periodevis støjende arbejde i område C mellem kl. 7 og 18 i hverdagene, hvor vi forbereder det videre byggeri af indkørslen til den kommende letbanetunnel under S-banen og Lyngby Omfartsvej. 

Periodevis støjende arbejde ved den østlige side af Buddingevej fra Engelsborgvej og ned mod viadukten - område B. Vi bortgraver jord og bygger støttemur på strækningen i dagtimerne mellem kl. 7 og 18.

Sådan holder du dig opdateret

Her finder du nyt om arbejdet

Hvis du gerne vil holde dig orienteret om letbane-aktiviteterne i Lyngby, så tilmeld dig vores Infoservice. Så modtager du automatisk en mail med seneste nyt, hver gang nye arbejder går i gang. Du kan tilmelde dig ved at klikke her.

Hvis du bor tæt på byggeriet, sætter entreprenøren opslag på døren til din opgang eller lægger en seddel i din postkasse med de forventede perioder med støjende arbejde.

Du finder også støjinformationen ovenfor under 'Arbejdspladsen lige nu'

Se her, hvordan du kan holde dig orienteret om den aktuelle trafiksituation, uanset om du rejser med kollektiv transport eller kører i bil eller på cykel.

Hvis du har spørgsmål til byggeriet, er du velkommen til at kontakte os.

Billedgalleri

1 / 27

Byggeri af fodgængertunnel i område E - juli 2019

Se den kommende fodgængertunnel i Lyngby

Trafikinformation fra Lyngby