Oktober 2021 til sommeren 2023

I 2025 ruller Hovedstadens Letbane ud på sin første tur. Letbanen kører ad Buddingevej på vejen frem mod Lyngby Station. Snart går vores entreprenør i gang med at ombygge området, og her kan du løbende følge byggeriet.

Hvad bygger vi i de kommende år?

På Buddingevej kommer letbanen til at køre i midten af vejen på det meste af strækningen frem mod Lyngby Station. I de kommende år ombygger vi derfor Buddingevej fra kommunegrænsen mod Gladsaxe i syd og frem til krydset med Engelsborgvej, så der bliver plads til letbanen. 

Hen over de kommende år arbejder vi flere steder i området. Følg byggeriet her.

Arbejdspladsen lige nu

Vi ombygger Buddingevej ved De Engelske Rækkehuse
Vi ombygger Buddingevej i område C - mellem Engelsborgvej og Christian X's Alle. Her ombygger vi vej, fortov og cykelsti samt bygger nye afvandingsledninger. Vi forventer ikke at skulle udføre spunsarbejde eller andet lignende tungt arbejde, men hvis du bor eller færdes i området, skal du forvente arbejdskøretøjer og almindelige entreprenørmaskiner, mens arbejdet står på. Arbejdet foregår i øjeblikket i den østlige side i dagtimerne på hverdage mellem kl. 7 og 18. I perioden er det også nødvendigt at genetablere den afspærring, som var på strækningen i forbindelse med omlægningen af forsyningsledninger. Det vil sige, at vejen er spærret, og at man ikke kan køre til og fra rækkehusene på strækningen mellem Engelsborgvej og Christian X’s Alle fra den 1. oktober 2021. I forbindelse med arbejdet vil der dog blive etableret et mindre område med parkering for beboerne. Der vil fortsat være adgang til husene via fortovet. Følg skiltningen i området og husk at passe godt på byggearbejderne og hinanden, mens arbejdet står på.
Vi ombygger en kældertrappe ved Buddingevej 90A
Vi ombygger kældertrappen ved Buddingevej 90A i område A, så man i stedet for at gå op mod Buddingevej, går op ind mod gården. Det betyder, at den gamle trappe fritlægges og nedbrydes, og derefter bygger vi en ny. Arbejdet vil periodevis være støjende - særligt i forbindelse med nedbrydning af den gamle trappe. Arbejdet udføres i dagtimerne på hverdage mellem kl. 7 og 18.

Arbejdsperioder i området

Sådan holder du dig opdateret

Her finder du nyt om arbejdet