Marts 2021 til sommeren 2022

I 2025 ruller Hovedstadens Letbane ud på sin første tur. Fra centrum af Lyngby vil letbanen køre ad Klampenborgvej mod Fortunbyen og DTU. Byggeriet af letbanen langs den del af Klampenborgvej er godt i gang, og her kan du følge byggeriet.

Hvad bygger vi i de kommende år?

Når letbanen forlader centrum af Lyngby, fortsætter den ad Klampenborgvej mod Fortunbyen og DTU. På Klampenborgvej vil letbanen køre i de to spor, som i dag er vejbaner ind mod Lyngby, inden den svinger op ad Lundtoftegårdsvej mod DTU. I de kommende år ombygger vi derfor Klampenborgvej på strækningen mellem Kanalvej og Lundtoftegårdsvej, så der bliver plads til letbanen. 

Hen over de kommende år arbejder vi flere steder i området i forskellige perioder. Følg byggeriet her.

Arbejdet vil foregå i forskellige områder frem til sommeren 2022. Se mere om de enkelte områder nedenfor.

Arbejdspladsen lige nu

Vi ombygger en del af Klampenborgvej
Fra starten af marts 2021 ombygger vi Klampenborgvej mellem Firskovvej og Lundtoftgårdsvej i område B. Vejen skal ombygges og udvides, så der bliver plads til letbanen og nyt fortov og cykelsti. Det betyder blandt andet, at vi skal opskære asfalt, udføre grave- og komprimeringsarbejde mv. – og disse arbejder vil periodevis være støjende.

Arbejdet er opdelt i flere faser, og i øjeblikket arbejder vi i midten af vejen. Fra slutningen af september flytter arbejdet til den nordlige side af Klampenborgvej. I perioden omlægger vi trafikken, så nogle af dine vanlige ruter kan blive ændret. På Klampenborgvej vil der være en kørebane i hver retning i stedet for normalt to. Fra den 22. september og to uger frem vil det ikke være muligt at køre fra Klampenborgvej og ind på Sorgenfrigårdsvej på grund af et arbejde i fodgængerfeltet. Du vil fortsat kunne køre fra Sorgenfrigårdsvej og ud på Buddingevej. Hold øje med skiltningen på stedet og se mere på vores hjemmeside om, hvordan du holder dig opdateret om den aktuelle trafiksituation. Læs mere på dinletbane.dk/trafik.

Arbejdet udføres på hverdage mellem kl. 7 og 18. 

Vi ombygger vejen og forstærker broen med Nærumbanen
Fra starten af august 2021 ombygger vi Klampenborgvej mellem Kanalvej og Firskovvej i område A, så letbanen kan køre i de to spor, som i dag udgør vejbanerne ind mod Lyngby. Ved Nærumbanen skal broens søjler og fundamenterne omkring den samtidig ombygges og forstærkes. Hvor søjlerne i dag er to-delte skal de blandt andet sammenstøbes til én samlet flade. Krydset med Kanalvej vil dog fortsat være åbent på tværs af Klampenborgvej - se mere her

Fra uge 35 og cirka fire uger frem udfører vi en støjende aktivitet ved Nærumbanen, hvor vi skal bore funderingspæle i jorden for at forstærke broens fundament. Arbejdet udføres på hverdage mellem kl. 7 og 18 og lørdag kl. 7 og 14.

   

Her nedenfor kan du se en kalender over arbejdsperioder og tilladte arbejdstider for alle arbejder i området. 

Arbejdsperioder i området

Sådan holder du dig opdateret

Her finder du nyt om arbejdet

Status på arbejdet på Klampenborgvej - juli 2021

Se og hør vores Senior Projektleder, Niels Brock, fortælle om arbejdet og dets betydning for trafikken i den østlige del af Lyngby.