August 2021 til efteråret 2023

I 2025 ruller Hovedstadens Letbane ud på sin første tur. På den sidste del af turen frem mod endestationen i Lundtofte kører letbanen blandt andet ad Lundtoftegårdsvej og via DTU. Snart går vores entreprenør i gang med at ombygge området, og her kan du løbende følge byggeriet.

Hvad bygger vi i de kommende år?

På Lundtoftegårdsvej kommer letbanen til at køre i venstre side på strækningen fra Klampenborgvej og via DTU til endestationen i Lundtofte. I de kommende år ombygger vi derfor Lundtoftegårdsvej samt vejene på DTU's område, så der bliver plads til letbanen. På strækningen fra Klampenborgvej til DTU kører letbanen i siden af Lundtoftegårdsvej, mens den på strækningen fra Anker Engelunds Vej til endestationen i Lundtofte kører i det grønne areal mellem Lundtoftegårdsvej og motorvejen.

Hen over de kommende år arbejder vi flere steder i området. Følg byggeriet her.

Arbejdet vil foregå i forskellige områder frem til efteråret 2023. Se mere om de enkelte områder nedenfor.

Arbejdspladsen lige nu

Ombygning af den østlige side af Lundtoftegårdsvej
I område A ombygger og udvider vi den østlige side af Lundtoftegårdsvej mellem Klampenborgvej og Akademivej. Arbejdet kan periodevis medføre støj fra arbejdskøretøjer og maskiner, ligesom trafikken periodevis vil være omlagt, så der i perioder kun er ét spor farbart ved Formula og Zleep. Derudover vil cykelstierne mellem Lyngbygårdsvej, Kornagervej og busstoppestedet ved motorvejsrampen være spærret i første del af perioden. Følg skiltningen i området. Arbejdet foregår i hverdagene mellem kl. 7 og 18 og forventes afsluttet sidst på efteråret 2021. Derefter forventer vi, at arbejdet flytter til modsatte side af vejen. 
Byggeri af linjeføringen omkring endestationen i Lundtofte
I område C etablerer vi nye afvandingsledninger og bygger letbanens linjeføring i det grønne areal mellem Lundtoftegårdsvej og Helsingørmotorvejen. Derfor kan du opleve entreprenørmaskiner og arbejdskørsel til og fra området i forbindelse med arbejdet, som udføres på hverdage mellem kl. 7 og 18. I perioden vil det også blive nødvendigt at omlægge trafikken i kortere perioder, ligesom du kan opleve ændrede adgangsforhold via cykel- og gangstierne til busstoppestedet ved Rævehøjvej / Helsingørmotorvejen. Følg skiltningen i området, og overhold venligst afspærringerne, så vi passer godt på byggearbejderne og på dig, mens vi bygger letbanen. Arbejdet forventes afsluttet omkring årsskiftet 2021/2022.

Arbejdskalenderen opdateres løbende med nye aktiviteter og perioder. 

Arbejdsperioder i området

Sådan holder du dig opdateret

Her finder du nyt om arbejdet