Letbanen får syv stationer i Lyngby-Taarbæk Kommune, herunder to stationer på DTU.

I Lyngby-Taarbæk Kommune bliver der syv stationer.

På Lyngby Station, hvor der bliver let omstigning til S-tog og busser.

Derudover har kommunen store planer for at udvikle Lyngby Centrum ved bl.a. at lukke Klampenborgvej for biltrafik og på den måde skabe et unikt byrum med nem adgang til byens handelsliv.

Omkring stationen Lyngby Centrum er det således målet at skabe et mangfoldigt byliv med en blanding af butikker, virksomheder, kulturelle tilbud, cafeer og boliger. Desuden er der opført nyt domicil til Microsoft, og snart følger nye studie- og post. doc.-boliger.

Samtidig er det visionen at skabe en bedre sammenhæng mellem centrum og DTU. Med udgangspunkt i foreningen "Vidensbyen" arbejder en række private virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, kommune og boligorganisationer sammen om at gøre Lyngby-Taarbæk til en af Europas førende videns- og universitetsbyer med de bedste vilkår for uddannelse, forskning, erhverv og entreprenørskab.

Læs mere om Vidensbyen her.

For DTU betyder letbanen, at universitetets campus bliver tættere forbundet med bymidten og også tættere knyttet til resten af Storkøbenhavn. I forbindelse med etableringen arbejder DTU med en plan for udviklingen af hele området.

Læs mere om DTU's planer her. 

 

1 / 3

Lyngby Station bliver et knudepunkt for transport mellem S-tog, letbane og bus.

Lyngby-Taarbæk er i særklasse en by, der er stærk på uddannelse og forskning og på handel. Hvis vi skal fastholde og gerne udbygge den position til gavn for hele hovedstadsområdet, er en velfungerende kollektiv trafik afgørende. Her et letbanen et stort aktiv – netop på tværs i hovedstadsområdet. Det vil betyde tusinder af arbejdspladser i kommunen – på en bæredygtig måde tilmed.

Simon Pihl Sørensen (A) - Medlem af Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Vejtegninger for Lyngby-Taarbæk

Her kan du se vejtegningerne for Lyngby-Taarbæk Kommune. Vejtegningerne kaldes også for funktionsplaner, og de viser letbanens linjeføring og fremtidig udformning af vejanlægget langs letbanen.

Planerne viser placeringen af letbanens spor og stationsplaceringer samt fortov, cykelstier, kørebaner, rabatarealer, broer, konstruktioner og lignende. Mulige arbejdsarealer og arbejdspladser er ikke tegnet med. Der kan forekomme mindre ændringer i forbindelse med, at entreprenørerne fastlægger de endelige detaljer i projektet.

Se vejtegninger for Lyngby-Taarbæk*

*Bemærk, at placeringen af Fortunbyen Station (side 6) er ændret siden vejtegningerne blev udarbejdet i 2016. Stationen kommer i stedet til at ligge på Klampenborgvej kort før venstresvinget op ad Lundtoftegårdsvej – cirka ud for Lyngbygårdsvej 126B-132C. Opdaterede vejtegninger er under udarbejdelse.