Den kommende letbanestation ligger i den nordlige del af Rødovre Kommune, tæt på kommunens største erhvervsområde, Islevdal Erhvervskvarter.

Kommunen har vedtaget en ny lokalplan for området, som bl.a. giver mulighed for nye anvendelser som service- og kontorvirksomheder samt en højere udnyttelse i den nordlige og midterste del af erhvervsområdet. 

Læs planerne for udviklingen af kommunens lokalområder her.

 

1 / 2

Kvarteret Islev bliver langt bedre forbundet med offentlig transport, når letbanen kommer.

Den kommende letbanestation er en vigtig brik i udviklingen af Islev i den nordlige del af Rødovre. Vi er i fuld gang med at gennemføre en helhedsplan for området, som betyder, at Islevbrovej bliver mere attraktiv og sammenhængende - fra den kommende letbanestation, over Islev Torv og helt hen til Vestvolden. Det vil give et stort løft til området, når letbanestationen står færdig.

Borgmester Erik Nielsen (A)