Den kommende letbanestation ligger i den nordlige del af Rødovre Kommune, tæt på kommunens største erhvervsområde, Islevdal Erhvervskvarter.

Kommunen har vedtaget en ny lokalplan for området, som bl.a. giver mulighed for nye anvendelser som service- og kontorvirksomheder samt en højere udnyttelse i den nordlige og midterste del af erhvervsområdet. 

Læs planerne for udviklingen af kommunens lokalområder her.

 

1 / 2

Kvarteret Islev bliver langt bedre forbundet med offentlig transport, når letbanen kommer.

Den kommende letbanestation er en vigtig brik i udviklingen af Islev i den nordlige del af Rødovre. Vi er i fuld gang med at gennemføre en helhedsplan for området, som betyder, at Islevbrovej bliver mere attraktiv og sammenhængende - fra den kommende letbanestation, over Islev Torv og helt hen til Vestvolden. Det vil give et stort løft til området, når letbanestationen står færdig.

Borgmester Erik Nielsen (A)

Vejtegninger for Rødovre Kommune

Her kan du se vejtegningerne for Rødovre Kommune. Vejtegningerne kaldes også for funktionsplaner, og de viser letbanens linjeføring og fremtidig udformning af vejanlægget langs letbanen.

Planerne viser placeringen af letbanens spor og stationsplaceringer samt fortov, cykelstier, kørebaner, rabatarealer, broer, konstruktioner og lignende. Mulige arbejdsarealer og arbejdspladser er ikke tegnet med. Der kan forekomme mindre ændringer i forbindelse med, at entreprenørerne fastlægger de endelige detaljer i projektet.

Se vejtegninger for Rødovre Kommune