På Vallensbæk Station kan passagererne skifte mellem letbane og S-tog.

I Vallensbæk Kommune kommer der tre letbanestationer; Strandhaven, Vallensbæk Station og Delta Park.

Ved sidstnævnte station har kommunen opført et nyt erhvervsområde med i alt 20.000 m2 fordelt på fire bygninger. Virksomheder som Estee Lauder, Haribo, Sennheiser, Capgemini Danmark, Orkla Foods, Ricoh, OBH og Agat Ejendomme er blandt de virksomheder, der indtil nu har etableret sig i Delta Park. Fra erhvervsområdet vil der være gåafstand til den kommende letbanestation, som også hedder Delta Park.

Få et overblik over kommunens arbejde med byudvikling her.

1 / 2

På Vallensbæk Station vil det blive nemt at skifte mellem S-tog og letbane.

Jeg glæder mig rigtig meget til at letbanen står klar. Vallensbæk bliver et trafikalt knudepunkt, som kommer til at give borgerne nogle helt nye muligheder for at komme på job og til deres uddannelsessteder på tværs af hovedstadsområdet. Vi er samtidig ved at renovere og udvikle hele området omkring Vallensbæk Station med nye butikker og boliger, der sammen med letbanen og S-banen vil give området en helt ny energi og dynamik.

Borgmester Henrik Rasmussen (C)

Vejtegninger for Vallensbæk Kommune

Her kan du se vejtegningerne for Vallensbæk Kommune. Vejtegningerne kaldes også for funktionsplaner, og de viser letbanens linjeføring og fremtidig udformning af vejanlægget langs letbanen.

Planerne viser placeringen af letbanens spor og stationsplaceringer samt fortov, cykelstier, kørebaner, rabatarealer, broer, konstruktioner og lignende. Mulige arbejdsarealer og arbejdspladser er ikke tegnet med. Der kan forekomme mindre ændringer i forbindelse med, at entreprenørerne fastlægger de endelige detaljer i projektet.

Se vejtegninger for Vallensbæk Kommune