Vinter 2021 til 2023

Visualisering af letbanen ved Vallensbæk Station

I 2025 kører letbanen sin første tur mellem Ishøj og Lyngby. Byggeriet er i gang flere steder langs strækningen, herunder på letbanens kommende rute på Søndre Ringvej i Vallensbæk Kommune. Arbejdet vil foregå i forskellige faser og forskellige steder på strækningen hen over de kommende år, hvor vi blandt andet skal ombygge vej og kryds samt bygge rammerne til letbanens kommende spor. Her på siden kan du løbende følge byggeriet.

Hvad skal der ske de kommende år?

For at få plads til letbanen i Vallensbæk skal vi ombygge Søndre Ringvej mellem Vallensbæk Strandvej og Vallensbæk Station. På denne strækning skal vi også ombygge krydset ved Vejlegårdsvej/Bækkeskovvej og gøre klar til den kommende station Strandhaven.

På Søndre Ringvej i Vallensbæk vil letbanen køre i vestlig side mellem Vallensbæk Strandvej og krydset ved Vejlegårdsvej. I krydset skifter letbanen til den østlige side af vejen, hvor den fortsætter med at køre frem til Vallensbæk Station.

Arbejdet vil finde sted forskellige steder på strækningen i løbet af de kommende år. Ombygningen af strækningen mellem kommunegrænsen mod Ishøj og frem til Vallensbæk Station forventes at løbe frem til starten af 2023.

I efteråret 2021 gik vi i gang med forberedelserne til anlægsarbejdet på begge sider af Søndre Ringvej mellem kommunegrænsen mod Ishøj og frem til Vallensbæk Station. Arbejdet udføres i tidsrummet kl. 7-18 på hverdage og kl. 8-18 på lørdage. Af trafik- og sikkerhedsmæssige årsager vil det meste opsætning eller nedtagning af trafikafspærringer ske på tidspunkter af dagen, hvor trafikken er minimal. Dette vil oftest udføres som aften- og natarbejde.

Herunder kan du se, hvor vi arbejder på nuværende tidspunkt. Siden her bliver løbende opdateret. 

Arbejdsområder lige nu

Kort over letbanens forløb mellem kommunegrænsen mod Ishøj og krydset ved Bækkeskovvej/Vejlegårdsvej

Sådan holder du dig opdateret

Her finder du nyt om arbejdet