Vi udfører rydninger og forbereder anlægsarbejdet i Vallensbæk Kommune

Vinter 2021 til sommer 2022

1 / 2

Visualisering af letbanen ved Vallensbæk Station

I 2025 kører letbanen sin første tur mellem Ishøj og Lyngby. Byggeriet er godt i gang flere steder langs strækningen, og nu går vores entreprenør Per Aarsleff A/S i gang langs letbanens kommende rute på Søndre Ringvej i Vallensbæk Kommune. Arbejdet vil foregå i forskellige faser og forskellige steder på strækningen hen over de kommende år, hvor vi blandt andet skal rydde arealer langs Søndre Ringvej, ombygge vej og kryds samt bygge rammerne til letbanens kommende spor.

Hvad skal der ske i den kommende periode?

For at forberede arbejdet bedst muligt, vil vi i den kommende tid besøge de områder, hvor arbejdet skal foregå. Her vil vi blandt andet afsætte markeringer med fx pinde og spraymaling.
 
I første fase af arbejdet rydder vi beplantning i de områder, hvor det er nødvendigt for at få plads til letbanen langs Søndre Ringvej. Efter rydningerne fortsætter anlægs- og konstruktionsarbejdet langs Søndre Ringvej.

Vi forbereder letbanen langs Delta Park og Vejlegårdsparken
Vi har allerede udført rydninger på strækningen langs Delta Park, og i foråret 2021 fortsætter arbejdet her, hvor vi skal flytte en grøft og anlægge ny cykelsti, så der bliver plads til letbanen på Søndre Ringvej.

Vi forventer også at gå i gang med arbejdet mellem Vallensbæk Torvevej og Vallensbæk Station, hvor vi blandt andet skal rydde beplantning og flytte en skråning ved Vejlegårdsparken. Senere på året forventer vi at gå i gang med at tilpasse gang- og cykelbroen ved navn Vejlegårdsstien, der løber tværs over Søndre Ringvej mellem Vejlegårdsparken og Vallensbæk Nærcenter syd for krydset ved Vallensbæk Torvevej. Broen skal justeres i den vestlige side, så den bliver klar til, at letbanen kan passere under den.
 
Vi vil løbende informere nærmere om de enkelte arbejder, efterhånden som de går i gang.

Hvad betyder det for dig, der bor og færdes langs Søndre Ringvej?

Størstedelen af anlægsarbejdet vil minde om almindeligt vejarbejde, som periodevis vil støje, særligt når vi skærer og fjerner den eksisterende belægning samt når vi komprimerer jord og asfalt med en tromle. Derudover vil der være støj fra arbejdskøretøjer, der kører til og fra områderne.

Arbejdet bliver som udgangspunkt udført i tidsrummet kl. 7-18 på hverdage og kl. 8-18 på lørdage. I særlige tilfælde, hvor det er nødvendigt for arbejdets sammenhængende helhed, kan der opstå situationer, hvor vi vil arbejde udenfor disse tidsintervaller. I disse tilfælde vil berørte naboer til byggeriet få nærmere information. Af trafik- og sikkerhedsmæssige årsager vil det meste opsætning og nedtagning af trafikafspærringer ske på tidspunkter af dagen, hvor trafikken er minimal. Dette vil oftest blive udført om aftenen og natten.
 
Anlægsarbejdet vil ske i flere faser, så vi tager mest muligt hensyn til afviklingen af trafikken. Men selvom vi gør, hvad vi kan, for at mindske generne, så kan det ikke undgås, at du i perioder vil være generet af f.eks. omkørsler, indsnævrede vejbaner og støj fra anlægsarbejdet.
 
Vi beklager på forhånd de gener, arbejdet kan give.

Sådan holder du dig opdateret

Her finder du nyt om arbejdet

Hvis du gerne vil holde dig opdateret om letbanearbejdet i Vallensbæk, så tilmeld dig vores Infoservice. Så modtager du automatisk en mail med seneste nyt, når nye aktiviteter går i gang i kommunen.

Hvis du bor tæt på byggeriet og bliver påvirket af støj eller ændrede adgangsforhold, sætter entreprenøren opslag på døren til din opgang eller lægger en seddel i din postkasse.

Her kan du se, hvordan du holder dig orienteret om den aktuelle trafiksituation, uanset om du rejser med kollektiv transport, kører i bil eller på cykel.

Har du spørgsmål om byggeriet, er du altid velkommen til at kontakte os på mail info@dinletbane.dk eller telefon 7242 4500.