10.11.2020

I den danske bygge- og anlægsbranche er småulykker mere reglen end undtagelsen. I arbejdet med den kommende letbane er der dog gået mere end 400 dage uden en arbejdsulykke med fravær, og det gavner både produktiviteten og arbejdsglæden.

Der er gået mere end 400 dage uden en arbejdsulykke med fravær på byggeriet af den kommende letbane

Hovedstadens Letbane er ved at blive til virkelighed. Det kan man se, hvis man følger en del af ruten langs med Ring 3 fra Lyngby i nord til Ishøj i syd, hvor mere end 200 håndværkere, ingeniører og andre faggrupper lige nu er i gang på 12 forskellige byggepladser.

På nogle byggepladser bliver der stadig gravet og flyttet jord, mens andre allerede har fået lagt grus og fundament, der skal sætte sig, indtil skinnerne bliver lagt. Andre steder er det nødvendigt at bygge nye gangbroer, tunneler eller ramper fra Ring 3-vejen, men fælles for alle byggepladser er, at ingen er som de andre.

”Et af vilkårene undervejs i letbanebyggeriet er, at særligt de små byggepladser hele tiden ændrer sig og flytter rundt på den 28 kilometer lange strækning. Det giver udfordringer i forhold til den omgivende trafik, men også med, at selve byggepladsen ændrer indretning og ændrer på de rutiner, som medarbejderne kender.
Jeg vil derfor give et kæmpe skulderklap til vores entreprenører og underentreprenører, som hele tiden er på tæerne for at vurdere risici og sikre en arbejdsplads uden ulykker”, siger Henrik Plougmann, administrerende direktør i Hovedstadens Letbane.

Borgmestre: Sikkerhed er noget af det vigtigste
To af borgmestrene langs den kommende letbane holder både øje med fremdriften, men i høj grad også medarbejdernes sikkerhed og arbejdsmiljø.

”I Brøndby Kommune har vi klausuler og høje krav til, at alle mennesker kan arbejde under ordentlige forhold. Løn, rettigheder og især sikkerhed og arbejdsmiljø er noget af det vigtigste, så jeg er stolt over, at entreprenører og alle andre har taget ansvar, så vi har nået sådan en milepæl her”, siger Kent Max Magelund, borgmester i Brøndby Kommune.

”Vi er glade for, at arbejdet med letbanen skrider fremad, for den kommer til at bidrage til den stigende befolkningstilvækst og interesse fra virksomheder, som vi allerede ser i Vallensbæk. Men det må aldrig ske på bekostning af et godt arbejdsmiljø. Derfor er det godt at høre, at hele byggeret har passeret 400 dage uden alvorlige ulykker. Et flot resultat, som entreprenører og alle os andre godt kan være stolte over, og det lover godt for det videre anlægsarbejde, der skal til at begynde her i kommunen", siger Henrik Rasmussen, borgmester i Vallensbæk Kommune.

Entreprenører: Fokus på arbejdsmiljø virker
De tre entreprenører på letbanen CG Jensen, Aarsleff og MJ Eriksson har hver fået en bid af ruten. De glæder sig også over den flotte milepæl.

”Det er supergodt, at vi har passeret mere end et år uden ulykker med fravær. Vi ser nu effekten af, at introduktion, instruktion og ikke mindst opfølgning, vedligeholdelse og evaluering, er værktøjerne for en mere sikker arbejdsplads”, siger Søren Schnack Larsen, arbejdsmiljøchef i MJ Eriksson A/S.

”I CG Jensen vægter vi arbejdsmiljøet utrolig højt, og vi glæder os over, at medarbejderne på projektet passer på sig selv og hinanden. Det tegner godt for den videre udførelse”, siger Susanne Bruun, arbejdsmiljøchef i CG Jensen A/S.

Mere sikkerhed giver bedre produktivitet og arbejdsmiljø
Udover trygge medarbejdere, så giver et godt arbejdsmiljø også andre resultater på bundlinjen ifølge en rapport om arbejdsmiljø for nordiske virksomheder.

”Rapporten viser, at et godt arbejdsmiljø samt en lav risiko for at komme ud for arbejdsulykker har en positiv sammenhæng med virksomheders produktivitet. Omvendt ser vi, at et højt sygefravær naturligvis går ud over produktiviteten. Rapporten dokumenterer dog kun sammenhænge, men ikke retningen i denne sammenhæng. Det er derfor ikke klart, om det er arbejdsmiljøet, der forårsager større produktivitet, eller om det er høj produktivitet og dermed bedre økonomi, der betyder bedre arbejdsmiljø”
, siger Johnny Dyreborg, Seniorforsker, ph.d. fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Krav om ekstra sikkerhedskursus
Forud for byggeriet indgik Hovedstadens Letbane og entreprenørerne en aftale om, at alle faste medarbejdere og ledere på projektet skal deltage i et eller flere kurser på Safety Academy, der er et sikkerheds-forløb, som Hovedstadens Letbane selv har planlagt og afholder.

Derudover er der indlagt ekstra indsatser for at sikre en stærkere sikkerhedskultur, f.eks. tidlig dialog mellem alle aktører og et højt niveau for opfølgningen på ulykker og nærved-ulykker.

”Der har tidligere været en tendens til at acceptere, at ulykker bare sker i den her branche. Men det er en holdning, vi gerne vil udfordre. Vores vision er, at alle kan arbejde sikkert og tage uskadte hjem hver dag, og derfor fortsætter vi sammen med entreprenørerne med at videreudvikle vores sikkerhedskultur, hvor vi både kigger på fejl og succeser - og hvad man kan lære af dem”, siger Henrik Plougmann, administrerende direktør i Hovedstadens Letbane.


Fakta om ulykker og statistik

 • Seneste rapporterede arbejdsulykke med fravær på byggeriet af Hovedstadens Letbane fandt sted den 28. august 2019.
 • Den korte definition på en arbejdsulykke med fravær er, at medarbejderen ikke kommer på arbejde dagen efter ulykken. Se Arbejdstilsynets definitioner for yderligere viden.
 • Ulykkesfrekvensen for arbejdere i den danske bygge- og anlægsbranche var i 2018 og 2019 på hhv. 30,9 og 29,0 (Kilde: Dansk Arbejdsgiverforening).
 • Til sammenligning var ulykkesfrekvensen for arbejdere i Hovedstadens Letbane i 2018 på 0 og i 2019 på 24,9. I 2020 har der ikke været arbejdsulykker med fravær, og derfor en ulykkesfrekvens til dags dato på 0. Samlet set har byggeriet af Hovedstadens Letbane fra 2018 til og med september 2020 haft en ulykkesfrekvens for arbejdere på 10,0.
 • ”Ulykkesfrekvensen” er den målestok, der angiver antallet af ulykker med fravær per én millioner præsterede arbejdstimer på et projekt.
 • Rapporten "Working environment and productivity - A register-based analysis of Nordic enterprises" er blevet udført i 2014 for Norden med støtte fra Nordisk Ministerråd, og med deltagelse af det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Produktivitet er målt med værditilvækst pr. fultidsmedarbejder pr. år. Læs hele rapporten her.
 • Branchen ”Anlægsarbejde” er hos Arbejdstilsynet nr. 3 på listen over anmeldte arbejdsulykker i 2019, kun overgået af ”Vand, kloak og affald” og ”Opførelse og nedrivning af bygninger”.

 

Fakta om Letbanen

 • Hovedstadens Letbane forventes at stå klar til brug i 2025 og skal gå mellem Ishøj Station og Lundtofte nord for Lyngby.
 • Letbanen strækker sig over 28 kilometer og stopper ved 29 stationer undervejs.
 • Letbanen ventes at skulle betjene 13-14 millioner passagerer om året – til sammenligning rejser ca. 10 millioner passagerer om året med Kystbanen.
 • Passagererne kan skifte til S-tog på seks af de kommende letbanestationer, nemlig Ishøj, Vallensbæk, Glostrup, Herlev, Buddinge og Lyngby.
 • Letbanen kommer til at køre hvert 5. minut i dagtimerne og hvert 10. minut om aftenen samt på søn- og helligdage.
 • Letbanens tophastighed ligger på 70 km/t, men gennemsnitsfarten vil være på ca. 30 km/t, inkl. stop ved stationer.