26.03.2021

I midten af april udvider vi arbejdsområdet ved Jernbanepladsen og Lyngby Torv, og det får betydning for trafikken i Lyngby i fremtiden.

Arbejdet ved den sydøstlige side af Lyngby Torv er fortsat godt i gang. Her ombygger vi vejen og laver ny belægning. I midten af april udvider vi arbejdsområdet, så det omfatter området ud til Lyngby Hovedgade samt den ene side af Jernbanepladsen bag ved rådhuset. Arbejdet kommer til at få betydning for trafikken igennem Lyngby i fremtiden.

Arbejde ved Lyngby Torv ændrer trafikken igennem Lyngby
Fra midten af april skal vi arbejde ved krydset med Lyngby Torv og mod Lyngby Hovedgade, og det betyder, at den nordlige side af Lyngby Torv lukkes for almindelig biltrafik fra midten af april. Som fodgænger eller cyklist vil du fortsat kunne passere. Når anlægsarbejdet er færdigt, vil Lyngby Torv være forbeholdt kollektiv transport samt fodgængere og cyklister, så når torvet lukkes i forbindelse med arbejdet i midten af april, åbner det ikke for biltrafik igen. Ærindekørsel til rådhuset og butikkerne samt beboerkørsel vil fortsat være mulig, men der vil ikke være gennemkørsel til Klampenborgvej. Der bliver omkørsel via Jernbanevej, Lyngby Hovedgade og Toftebæksvej, hvis du skal forbi torvet som bilist. Her nedenfor har vi skitseret det kommende arbejde og afspærringen af Lyngby Torv for biltrafik.

Arbejde på Jernbanepladsen – her kan du fortsat passere
Fra midten af april skal vi også ombygge den side af Jernbanepladsen, som ligger ind mod Lyngby Rådhus, hvor vi blandt andet skal flytte cykelstien tættere på rådhuset og ombygge vejen. På Jernbanepladsen vil du fortsat kunne færdes i begge retninger, men hvis du rejser med bus, kan nogle stoppesteder være midlertidigt ændret hen over foråret. Derfor er det en god ide at tjekke, om arbejdet påvirker din bus-rejse på DOT’s hjemmeside eller via Rejseplanen inden du tager afsted.

På vores hjemmeside, dinletbane.dk/trafik, har vi samlet overblikket over, hvor du kan finde information om den aktuelle trafiksituation, uanset om du er gående, cyklist, bilist eller rejser med kollektiv transport.

Hvad betyder arbejdet, hvis du bor tæt på byggeriet?
Anlægsarbejdet på Lyngby Torv og på Jernbanepladsen bag rådhuset vil periodevis være støjende som almindeligt vejarbejde. Arbejdet udføres inden for almindelig arbejdstid på hverdage mellem kl. 7 og 18. Arbejdet på denne side af Jernbanepladsen forventes afsluttet sidst på foråret, mens det samlede arbejde på Lyngby Torv forventes afsluttet sidst på sommeren. Derefter forventer vi, at arbejdet på den modsatte side af Jernbanepladsen går i gang – dét arbejde informerer vi nærmere om, når arbejdet nærmer sig sin opstart.

Per Aarsleff A/S er entreprenør på letbanearbejdet i Lyngby, og vi og entreprenøren beklager de gener, arbejdet kan give.

Følg byggeriet og læs mere om letbanen
Husk at du altid kan følge byggeriet og se, hvor vi arbejder i hvilke perioder, på dinletbane.dk/lyngby. Her kan du også læse meget mere om letbanen og dens betydning for området omkring Ring 3 fra Ishøj til Lyngby. Hvis du har spørgsmål til letbanebyggeriet, er du altid velkommen til at kontakte os.