29.08.2018

Nu begynder arbejdet med at anlægge hovedstadens nye letbane. Letbanen er central for udviklingsplanerne i kommunerne langs strækningen og vil løfte den kollektive trafik på tværs af hele Region Hovedstaden, når den står klar i 2025.

De første tegn på Hovedstadens Letbane vil i løbet af efteråret kunne ses langs Ring 3. I Glostrup skal der opføres et kontrol- og vedligeholdelsescenter, hvorfra letbanen skal styres, og hvor tog kan rengøres og vedligeholdes. I Brøndby begynder arbejdet med at anlægge en stibro over Ringstedbanen, og ved Buddinge Station tages der fat på at bygge en ny fodgængertunnel. Desuden skal ledningerne under jorden flyttes og omlægges langs hele strækningen, så der kan gøres plads til letbanebyggeriet.

Dermed går arbejdet med Hovedstadens Letbane for alvor i gang. Når letbanen står klar til brug i 2025, kommer den til at køre mellem Lyngby og Ishøj og binde seks S-togs-linjer sammen på tværs af hovedstaden.

”Vi glæder os til at tage fat på byggeriet af Hovedstadens Letbane, som vil løfte infrastrukturen og udvikle områderne langs letbanen. Men inden vi kan få glæde af letbanen, skal den bygges, og vi ved, at det kan medføre gener for borgerne,” siger projektdirektør Patrik Magnusson fra Hovedstadens Letbane.

Gener og trafikale udfordringer
Anlægsarbejdet vil særligt kunne mærkes hos de mange trafikanter på langs og tværs af Ring 3. Kommunerne langs strækningen og Vejdirektoratet har derfor indgået et samarbejde, som skal sikre aktuel og pålidelig trafikinformation, så trafikanterne får de bedste muligheder for at tilrettelægge deres kørsel i perioden. Der stilles desuden en række krav til entreprenørerne om, at de eksempelvis ikke må ombygge bestemte kryds samtidig.

”Vi gør, hvad vi kan for at mindske generne i anlægsfasen. Arbejdet kommer dog til at flytte meget rundt i perioden, så det vil ikke være de samme strækninger, der påvirkes meget i hele perioden,” forklarer Patrik Magnusson.

Eksempler på anlægsarbejde i 2018

  • Rydning af området ved det kommende kontrol- og vedligeholdelsescenter i Glostrup
  • Sti-bro over Ringstedbanen i Brøndby
  • Fodgængertunnel ved Buddinge St.
  • Omlægning af forsyningsledninger langs hele linjeføringen