Hovedstadens Letbane indgår partnerskab om praktikpladser

06.03.2020

Det har historisk set været svært at skabe lærlingepladser på store anlægsprojekter. På byggeriet af hovedstadens nye letbane skal der skabes lærlingepladser svarende til 58 årsværk. En ny partnerskabsaftale med Bygherreforeningen skal bidrage til at styrke indsatsen.

Der har i de senere år været en voksende efterspørgsel på faglærte i bygge- og anlægsbranchen, fordi mange ældre går på pension, og der ikke uddannes nok nye i branchen. Som led i indsatsen for at sikre lærlinge på letbanebyggeriet, har Hovedstadens Letbane indgået en partnerskabsaftale med Bygherreforeningen (Byg med Unge-alliancen) om en fælles praktikpladsindsats. Indsatsens formål er at bidrage til, at der uddannes flere faglærte til gavn for både de unge og for hele branchen.

”Landets store bygherrer har en vigtig opgave i disse år med at få uddannet flere unge på deres byggeprojekter. Det er et fælles ansvar og en samfundsforpligtelse, hvis vi skal have vendt udviklingen. I Herlev har vi stort fokus på at få uddannet flere faglærte i byggeriet, og vi er derfor også glade for, at Hovedstadens Letbane har taget opgaven på sig og løfter sin del af ansvaret”, siger borgmester Thomas Gyldal fra Herlev Kommune.

Bedre opbakning til entreprenører
Med partnerskabsaftalen vil Hovedstadens Letbane bl.a. kunne tilbyde entreprenørerne på projektet en bedre opbakning til at nå de lærlingemål, der er fastsat i kontrakten.

”Hvis det skal lykkes at skabe flere lærepladser på de store anlægsprojekter, er det nødvendigt at tænke og handle anderledes og ikke være bange for at prøve forskellige ting af. Derfor er vi glade for at indgå en partnerskabsaftale med Byg med Ungealliancen, som skal medvirke til at styrke indsatsen og tiltrække endnu flere lærlinge til letbanebyggeriet”, siger bestyrelsesformand i Hovedstadens Letbane, Jakob Thomasen.

Bonus for flere lærlinge
Prognoser viser, at der vil opstå akut mangel på arbejdskraft, hvis udviklingen fortsætter. For at sikre uddannelse af flere faglærte har Hovedstadens Letbane derfor indsat sociale klausuler i kontrakterne for letbanen, hvor der stilles krav til entreprenørerne om at sikre et minimum antal lærlinge på mindst 58 årsværk, mens byggeriet står på.

Entreprenørerne kan få en bonus, hvis de er i stand til at uddanne flere lærlinge end kontraktkravet, mens der er bod for det modsatte. Indtil nu har der været ansat lærlinge på letbanen svarende til cirka 5 lærlingeårsværk.

”Byggeriet er landets fjerdestørste branche. Og mangel på arbejdskraft vil skabe flaskehalse og give uhensigtsmæssige prisstigninger inden for byggeriet. Det en uholdbar situation, der kan ende med at få negative konsekvenser for hele samfundsøkonomien. I de kommende år får vi brug for mange faglærte til de mange byggeprojekter, som planlægges rundt om i landet, så vi kan sikre en god kvalitet fremadrettet”, siger Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen.

Hovedstadens Letbane er i løbende dialog med entreprenørerne om, hvordan de bedst muligt varetager lærlingeforpligtelsen. Entreprenørerne skal bl.a. udarbejde lærlingeplaner og løbende rapportere om antallet af lærlinge på projektet.

Fakta om Byg med unge-alliancen

 • Byg med unge-alliancen er et projekt, der sigter på at skaffe flere elever og
  lærlinge på de store byggeprojekter.
 • Projektet er placeret under Videncentret for Praktikpladser til Unge på
  Store byggerier, som har fået 4,5 mio. kr. til indsatsen.
 • Projektet er støttet af Region Sjælland, Region Hovedstaden, Grundejernes
  Investeringsfond og Bygherreforeningen.
 • Indsatsen kører i første omgang frem til udgangen af 2020.

Fakta om letbanen

 • Hovedstadens Letbane forventes at stå klar til brug i 2025 og skal gå mellem
  Ishøj og Lundtofte nord for Lyngby.
 • Letbanen strækker sig over 28 kilometer og stopper ved 29 stationer undervejs.
 • Letbanen ventes at skulle betjene 13-14 millioner passagerer om året – til
  sammenligning rejser ca. 10 millioner passagerer om året med Kystbanen.
 • Passagererne kan skifte til S-tog på seks af de kommende letbanestationer,
  nemlig Ishøj, Vallensbæk, Glostrup, Herlev, Buddinge og Lyngby.

Læs mere om Hovedstadens Letbane på www.dinletbane.dk eller på www.facebook.
com/dinletbane

Kontakt
Kontakt til Thomas Gyldal Petersen, Borgmester i Herlev Kommune, skal ske gennem
Hovedstadens Letbane: telefon: 7242 4901, e-mail: presse@dinletbane.dk