23.11.2020

Flere virksomheder har domiciler ved letbanens linje

En del virksomheder har allerede bygget nye domiciler langs Hovedstadens Letbane. Men en professor forudser, at letbanen vil skabe byudvikling langs linjen de næste årtier.

Hundredvis af virksomheder har domiciler lige ud til en af de 29 stationer langs den 28 kilometer lange letbane, som strækker sig fra Lyngby i nord til Ishøj i syd. Store virksomheder har hovedsæder placeret langs linjen, og letbanen vil også sikre god kollektiv transport til en lang række store erhvervsområder langs Ring 3.

Den positive udvikling har været én af de væsentligste bevæggrunde for at anlægge Hovedstadens Letbane, forklarer Simon Pihl Sørensen, viceborgmester i Lyngby-Taarbæk Kommune og formand for Byplanudvalget.

”Hovedstadens Letbane vil ikke alene være et væsentligt løft for mobiliteten i Storkøbenhavn – den vil også skabe grobund for en masse byudvikling langs Ring 3. Hele området langs Ring 3 vil blive mere attraktivt for både virksomheder og borgere, og jeg tror, at alle kommunerne bag Hovedstadens Letbane vil mærke et løft, når letbanen åbner,” siger Simon Pihl Sørensen.

Byudvikling tager tid
Lektor ved Copenhagen Business School, Ismir Mulalic, har gennem mange år forsket i byudvikling, samfundsøkonomi og transport. Han mener, at letbanen vil sætte spor på hele byudviklingen langs Ring 3 i de næste mange år.

”Byer udvikler sig langsomt. Byudvikling tager tid. Men vi behøver ikke at se så langt for at se, hvad infrastruktur-projekter betyder for byernes udvikling. Vi kan bare se til København, og se hvordan kranerne fortsat tårner sig op langs metrolinjerne mange steder på Amager her snart 20 år efter metroens åbning. Det er attraktivt at bygge både boliger og erhvervsdomiciler i nærheden af god infrastruktur, så jeg forventer, at man vil se den samme udvikling langs Hovedstadens Letbane. Men det er ikke noget, som finder sted hen over natten. Byudvikling tager tid,” fastslår Ismir Mulalic. 

Virksomhederne er i fuld gang med at rykke ind
Over en halv million mennesker bor i kommunerne langs Ring 3, og virksomhederne langs Ring 3 beskæftiger allerede over 350.000 mennesker, hvoraf mange pendler fra resten af Sjælland. Men det forventes, at der efter åbningen af Hovedstadens Letbane vil blive bygget endnu flere erhvervsdomiciler og dermed skabes endnu flere arbejdspladser langs letbanestrækningen.

En af de virksomheder, der kan se store fordele ved letbanens indtog i Hovedstaden, er udviklings- og entreprenørvirksomheden NCC, der har cirka 2.500 ansatte i Danmark. Selskabet udvikler grunde og opfører bl.a. Company Houses, hvor store og små virksomheder kan leje sig ind. I hovedstadsområdet har NCC indtil videre opført ét Company House i Gladsaxe og fire i Vallensbæk, alle med højeste miljøcertificering og tæt på den kommende letbane.

”Letbanen indgår i virksomhedernes overvejelser på lige fod med andre parametre, som virksomhederne lægger vægt på i forbindelse med en flytning. Vi forudser, at vægtningen af letbanen bliver større hos lejerne, jo tættere vi kommer på færdiggørelsen af den,” siger Ulrik Gram Meiner, direktør i NCC Property Development.

Virksomheder langs letbanen

  • 10-12 af letbanestationerne ligger tæt på større erhvervsområder, som f.eks. Hersted Industripark i Albertslund eller Delta Park i Vallensbæk.
  • Der bor op mod 576.000 mennesker i Ringbyens kommuner, og der er over 350.000 arbejdspladser – dvs. næsten lige så mange som i Frederiksberg og Københavns Kommuner tilsammen.
  • De 11 Ringby-kommuner er alle blandt de 20 kommuner i landet med relativt flest ind-pendlere.

Fakta om letbanen

  • Hovedstadens Letbane forventes at stå klar til brug i 2025 og skal gå mellem Ishøj og Lundtofte nord for Lyngby.
  • Letbanen strækker sig over 28 kilometer og stopper ved 29 stationer undervejs.
  • Letbanen ventes at skulle betjene 13-14 millioner passagerer om året – til sammenligning rejser ca. 10 millioner passagerer om året med Kystbanen.
  • Passagererne kan skifte til S-tog på seks af de kommende letbanestationer, nemlig Ishøj, Vallensbæk, Glostrup, Herlev, Buddinge og Lyngby.