19.11.2020

Alt for mange ulykker i trafikken sker på grund af uopmærksomhed. Derfor er det vigtigt, at alle trafikanter er ekstra opmærksomme, når de nærmer sig et af de områder, hvor letbanen bygger

I 2019 skete der ifølge Vejdirektoratet flere end 300 ulykker relateret til vejarbejder, og antallet er stigende. Derfor lancerer Hovedstadens Letbane nu en trafiksikkerhedskampagne i samarbejde med de tre hovedentreprenører på letbanebyggeriet.

For høj fart og uopmærksomhed hos trafikanterne er blandt de hyppigste årsager til ulykker ved vejarbejde. En kampagne med fokus på trafiksikkerhed langs letbanens byggepladser i omegnskommunerne skal derfor sætte fokus på at skabe større opmærksomhed omkring forholdene på vejene.

”Byggeriet af den kommende letbane mellem Lyngby og Ishøj er nu i fuld gang, og det påvirker trafikken. Derfor er det både vigtigt og glædeligt, at vores leverandører i dialog med Rådet for Sikker Trafik sætter fokus på trafiksikkerheden. Det handler både om at skærme cyklister og andre bløde trafikanter i forhold til tung trafik til og fra byggepladserne og at passe på de medarbejdere, der arbejder langs vejene”, siger Trine Græse, borgmester i Gladsaxe kommune.

Hvert år er der i gennemsnit 550 cyklister, der enten kommer alvorligt til skade eller mister livet i trafikken. De fleste af disse ulykker finder sted i et vejkryds, viser tal fra Vejdirektoratet. Generelt involverer mindst 30 pct. af alle dødsulykker i trafikken et erhvervskøretøj, og de fleste uheld blandt erhvervschauffører i Danmark
skyldes uopmærksomhed.

Fuld gang i letbanebyggeriet
Hovedstadens Letbane åbner i 2025 og vil strække sig over 28 km. mellem Lyngby og Ishøj med 29 stationer undervejs. I løbet af 2020 er arbejdet med at anlægge den nye letbane for alvor gået i gang, og byggeriet er blevet endnu mere synligt for omgivelserne.

”Byggeriet af den kommende letbane flytter sig løbende, som arbejdet skrider frem. Det stiller store krav til trafiksikkerheden og den vigtige information til trafikanterne. I Lyngby-Taarbæk kommune er arbejdet allerede i fuld gang, og vi er derfor glade for, at der nu sættes en kampagne i gang, som skal gøre både bilister, lastbilchauffører, cyklister og andre bløde trafikanter opmærksomme på, at de skal tage ekstra hensyn i byggeperioden”, siger Sigurd Agersnap, formand for teknik- og miljøudvalget i Lyngby-Taarbæk kommune.

Trafiksikkerhedskampagnen er skudt i gang i denne uge og planlagt i dialog med Rådet for Sikker Trafik. Afviklingen af kampagnen sker i samarbejde mellem Hovedstadens Letbane og de tre hovedentreprenører på letbanebyggeriet, CG Jensen, Aarsleff og MJ Eriksson. Indsatsen er en del af Hovedstadens Letbanes løbende arbejde med at sikre et godt og sikkert  arbejdsmiljø, hvor der bygges. Det gælder ikke mindst, når der arbejdes midt på en trafikal hovedfærdselsåre, hvor arbejdsmiljø og trafiksikkerhed går hånd i hånd.

Fakta om kampagnen

  • Indsatsen tager udgangspunkt i to kampagner fra Rådet for Sikker Trafik.
  • Kampagnen ”Kør bil, når du kører bil” skal minde bilisterne om at være opmærksomme og fokuserede og passe på de medarbejdere, der arbejder langs vejen.
  • Den anden del af indsatsen skal skærme cyklister og andre bløde trafikanter i forhold til tung trafik til og fra byggepladserne.
  • Kampagnen ”Brug 2 sek. mere” opfordrer derfor både bilister, lastbilchauffører og cyklister til at orientere sig bedre, når de kører gennem et kryds.

Fakta om letbanen

  • Hovedstadens Letbane forventes at stå klar til brug i 2025 og skal gå mellem Ishøj og Lundtofte nord for Lyngby.
  • Letbanen strækker sig over 28 kilometer og stopper ved 29 stationer undervejs.
  • Letbanen ventes at skulle betjene 13-14 millioner passagerer om året – til sammenligning rejser ca. 10 millioner passagerer om året med Kystbanen.
  • Passagererne kan skifte til S-tog på seks af de kommende letbanestationer, nemlig Ishøj, Vallensbæk, Glostrup, Herlev, Buddinge og Lyngby.

Video: Trafiksikkerhedskampagne ved letbanebyggeriet

Alt for mange ulykker i trafikken sker på grund af uopmærksomhed. Derfor er det vigtigt, at alle trafikanter er ekstra opmærksomme, når de nærmer sig et af de områder, hvor letbanen bygger. Der kan f.eks. være ændringer i vejens forløb, og man vil også kunne møde flere store køretøjer end normalt. Derfor lancerer Hovedstadens Letbane og de tre hovedentreprenører en trafiksikkerhedskampagne. Vi har udarbejdet kampagnen i samarbejde med CG Jensen, Aarsleff og MJ Eriksson og i dialog med Rådet for Sikker Trafik.