Kommuner vil udvikle byerne langs letbanen

26.11.2019

Hovedstadens Letbane vil få stor betydning for udviklingen af byerne langs Ring 3. Med letbanen får kommunerne bl.a. mulighed for at udnytte pladserne omkring stationerne på en ny måde, så det lokale byliv styrkes.

Den kommende letbane langs Ring 3 vil ikke blot fremme den kollektive trafik og forbedre mobiliteten i hovedstadsområdet – letbanen vil også sætte skub i byudviklingen på strækningen mellem Lundtofte og Ishøj.

Det fortæller Gertrud Jørgensen, der er professor i byplanlægning ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet. Hun påpeger, at områderne langs letbanen får status af at ligge stationsnært, hvilket i sig selv kan give nye muligheder for byudvikling samt tiltrække private investeringer. Kommunerne får mulighed for at udnytte pladserne omkring de kommende stationer på en ny måde – med flere bygninger og en bedre anvendelse af området, så der skabes et nyt sammenhængende bymiljø.

”Flere undersøgelser viser, at nærhed til stationer har stor betydning for, hvor virksomheder, særligt inden for service og kontor, lokaliserer sig. Letbanen vil således være med til at understøtte bydannelse i de enkelte kommuner,” udtaler Gertrud Jørgensen, der bl.a. forsker i byudvikling og byomdannelse. Hun fortæller, at letbanen er et godt eksempel på en kollektiv trafikinvestering, som både kan være med til at løse problemet med stigende trængsel og voksende CO₂-udledning og samtidig være med til at skabe nye byrum.

Det bakkes op af flere udenlandske erfaringer. I Bordeaux i Frankrig indgik en ny letbane f.eks. som omdrejningspunkt for en stor byfornyelsesstrategi, og i norske
Bergen er Bybanen blevet omdrejningspunkt for udvikling og fortætning af byen.

Ny by i Glostrup
John Engelhardt, der er borgmester i Glostrup Kommune, glæder sig over de muligheder, som den nye letbane langs Ring 3 giver. Glostrup Kommune, der sammen med ti andre kommuner og Region Hovedstaden står bag letbaneprojektet, arbejder nemlig målrettet på at udvikle Glostrup omkring de nye stationer.

”Glostrup er i dag et væsentligt trafikalt knudepunkt på Vestegnen, og vi forventer, at denne position vil blive yderligere styrket med den kommende letbane. Det giver nogle helt oplagte muligheder for at få en endnu mere attraktiv by, som vi selvfølgelig vil arbejde for. Derfor har vi også besluttet at sætte særlig fokus på udvikling af Glostrup Bymidte med såvel nye boliger som erhverv,” fortæller John Engelhardt.

Kommunen vedtog i maj 2017 en strategi for udvikling af Bymidten – byens bymæssige og historiske kerne, der er bygget op omkring S-togsstationen. I strategien spiller letbanen en fremtrædende rolle, idet den skal bruges som katalysator for omdannelse og fortætning i bymidten.

”Vi vil fx gerne lave banegårdspladsen om, så pladsen bliver bedre udnyttet, end den er i dag. Vi ønsker nye boliger og attraktive byrum i vores bymidte med flere mindre pladser, som byens borgere og besøgende kan få glæde af – og nye vejforløb og parkstrøg. Samtidig skal der skabes en bedre sammenhæng mellem stationen og resten af byen, så der bliver lettere adgang til Glostrups kulturelle oplevelser, caféer og rekreative områder,” siger John Engelhardt.

Succesfuld byudvikling kræver klar plan
En af dem, som glæder sig over Glostrup Kommunes planer, er Tanja Kim Slagslunde, der bor i Glostrup med sin familie. Hun ser frem til, at planerne for udviklingen af Glostrup, bliver realiseret.

”Jeg glæder mig til at følge udviklingen af bymidten, som i dag er et lidt kedeligt område, der ikke ligefrem inviterer til, at man opholder sig der. Jeg håber, at der bliver nye grønne arealer, butikker og restauranter, som jeg er sikker på, at min familie og jeg vil nyde godt af,” siger Tanja Kim Slagslunde.

Hun ser også frem til nye muligheder i de kommuner, som Glostrup grænser op til. I Herlev er der fx planer om at udvide det nuværende center Herlev Bymidte med knap 27.000 kvm, så der bl.a. bliver plads til en række større kædebutikker og lokale butikker. Og i Rødovre har man vedtaget en lokalplan, der åbner op for at etablere boliger og et større erhvervsområde i Islev, som ligger op til den nye letbanestation Rødovre Nord.

Og ifølge Gertrud Jørgensen fra Københavns Universitet er det netop vigtigt, at kommunerne bag letbaneprojektet kombinerer etableringen af letbanen med andre initiativer og har en klar plan for, hvad letbanen skal bruges til rent byudviklingsmæssigt, hvis kommunerne vil have det fulde udbytte af letbanen.

”Byudvikling er en lang proces, og investeringer tilbagebetales ikke bare i form af billetindtægter, men i høj grad gennem bedre lokalt bymiljø og en mere balanceret regional byudvikling. Det er således essentielt for succesen, at de stationsnære områder udvikles til levende byområder med boliger, erhverv, service, rekreative faciliteter og gode byrum,” forklarer hun.

Fakta om letbanen

  • Hovedstadens Letbane forventes at stå klar til brug i 2025 og skal gå mellem Ishøj og Lundtofte nord for Lyngby.
  • Letbanen strækker sig over 28 kilometer og stopper ved 29 stationer undervejs.
  • Letbanen ventes at skulle betjene 13-14 millioner passagerer om året – til sammenligning rejser ca. 10 millioner passagerer om året med Kystbanen.
  • Passagererne kan skifte til S-tog på seks af de kommende letbanestationer, nemlig Ishøj, Vallensbæk, Glostrup, Herlev, Buddinge og Lyngby.
  • Letbanen kommer til at køre hvert 5. minut i dagtimerne og hvert 10. minut om aftenen samt på søn- og helligdage.
  • Letbanens tophastighed ligger på 70 km/t, men gennemsnitsfarten vil være på ca. 30 km/t, inkl. stop ved stationer.