19.07.2021

Ombygningen af Ringvejskrydset er godt i gang, og fra starten af august skal elementerne til letbanens spor lægges midt i krydset. Det betyder delvis spærring af Ringvejskrydset i en periode på 12 uger.

Hovedstadens Letbanes entreprenør, Per Aarsleff A/S, er fortsat i gang med den omfattende ombygning af Ringvejskrydset i Glostrup. Her ombygger vi krydset for at få plads til letbanen, som skal køre midt på Ringvejen gennem det travle kryds med den øvrige trafik på begge sider.

Delvis spærring af krydset fra 9. august 2021
Vi er nu ved at lægge elementerne til letbanens spor på Ringvejen både nord og syd for krydset. Fra den 9. august tager vi hul på den sidste del af dette arbejde, da elementerne til letbanens spor skal etableres og forbindes inde midt i selve krydset, hvor Ringvejen og den kommende letbane krydser Hovedvejen.

Arbejdet betyder, at det er nødvendigt at spærre for gennemkørsel for biltrafikken gennem krydset via Hovedvejen, både i øst- og vestlig retning i en periode på 12 uger. Endvidere vil der være spærret for alle venstresving i krydset. Cyklister og gående vil fortsat kunne krydse Ringvejen via Hovedvejen i begge retninger.

Der vil fortsat være åbent for gennemkørsel for biltrafikken på Ringvejen i både nord- og sydlig retning gennem krydset samt mulighed for at foretage højresving i samtlige retninger. På kortet nederst på siden kan du se, hvor vi arbejder i krydset.

Hvad betyder det for dig som trafikant og nabo til byggeriet?
I de 12 uger, hvor vi spærrer for gennemkørsel på Hovedvejen, skal vi udføre flere omfattende aktiviteter i krydset. Først skal vi lægge store tværgående betonafvandings-ledninger og nedlægge de gamle ledningsanlæg i krydset. Derefter skal vi forberede og udføre letbanesporet. Efter udførelsen af letbanesporet skal vi lave niveauopretning i hele krydset, for at udligne niveauforskelle i terrænet.

Hvis du bor eller færdes nær krydset, så forventer vi, at du vil opleve almindeligt støjende arbejde fra maskiner, som du kender det fra det nuværende arbejde i krydset. Arbejdet vil blive udført på hverdage i tidsrummet kl. 7-22 samt i weekenden kl. 8-18 i henhold til Glostrup Kommunes forskrift om miljøhensyn ved anlæg af letbanen.

Selve trafikafspærringerne forventes at blive opsat tidligt om morgenen mandag den 9. august 2021, og i den forbindelse kan der være støj og blink fra arbejdskøretøjer i de tidlige morgentimer.

Sådan får du trafikinformation
Forud for selve omlægningen bliver der opsat varslingstavler, der informerer bilister om de trafikale ændringer, som spærringen vil medføre. Der vil også blive opsat tydeligt markerede omkørselsruter.

Vi anbefaler, at du planlægger din tur på trafikinfo.dk, inden du sætter dig bag rattet, så du kører udenom krydset i perioden, hvor spærringen finder sted. Du kan indtaste din daglige rute til og fra fx arbejde, så du løbende får trafikmeldinger på e-mail om vejarbejdet, der foregår på ruten. Derudover kan du via navigationssystemer få information om trafikken undervejs på din rute.

Den delvise spærring af krydset vil ligeledes påvirke busserne i området. Hvis du rejser med bus, så er en god idé at tjekke dinoffentligetransport.dk eller rejseplanen.dk, inden du tager afsted.

Her på vores hjemmeside, dinletbane.dk/trafik, har vi samlet overblikket over, hvor du kan finde information om den aktuelle trafiksituation, uanset om du er gående, cyklist, bilist eller rejser med kollektiv transport.

Vi og vores entreprenør Per Aarsleff A/S beklager de gener, arbejdet giver dig, der bor og færdes i Ringvejskrydset.

Hvis du har spørgsmål til byggeriet, er du velkommen til at kontakte os.