01.02.2022

2021 blev året, hvor nogle af de første letbanebyggerier blev afsluttet, mens andre gik i gang i flere områder af letbanens strækning igennem Lyngby. Her hvor 2021 er blevet til 2022, fortsætter arbejdet med at ombygge vejene og gøre plads til letbanen her i det nye år. Her kan du læse lidt mere om, hvad vi arbejder med frem mod foråret.

Letbanebyggeri i det sydlige Lyngby

På strækningen mellem Christian X’s Alle og Engelsborgvej vil letbanen dele spor med den almindelige vejtrafik i sydgående retning. På den strækning er vi i øjeblikket i gang med at ombygge vejen, så der bliver plads til både letbane, vejtrafik, fodgængere og cyklister. Lige nu er arbejdet i gang i den østlige side af vejen, og senere flytter arbejdet til den vestlige side af vejen, inden vi forventer at kunne afslutte anlægsarbejdet på strækningen til sommer.

Det videre arbejde på Buddingevej ned mod kommunegrænsen til Gladsaxe forventer vi at kunne påbegynde i det tidlige forår, men arbejdet her er fortsat under planlægning. På strækningen skal vi ombygge vejen, men vi forventer ikke at skulle udføre spunsarbejde eller lignende tungt arbejde på denne strækning. Følg med på vores hjemmeside, dinletbane.dk/lyngbysyd, hvor vi informerer nærmere om det kommende arbejde forud for opstart.


Byggeriet går i gang ved DTU

Sidste år gik arbejdet i gang på Lundtoftegårdsvej, og her i starten af det nye år, går arbejdet i gang på DTU, hvor letbanen får to stationer, nemlig Akademivej – DTU og Anker Engelunds Vej – DTU.

Fra Lundtoftegårdsvej svinger letbanen ind mod DTU kort før stien under Lundtoftegårdsvej. Dér hvor letbanen krydser stien, skal vi derfor bygge en ny sti-tunnel til fodgængere og cyklister. I første omgang skal vi grave ud og gøre plads til de nye tunnelelementer. Senere på foråret bliver de nye elementer leveret og monteret, og derefter færdiggør vi tunnelen med belægning på stien osv. Til sidst bygger vi letbanens linjeføring oven på tunnelen. Samtidig bygger vi også letbanens linjeføring på Akademivej og en del af Asmussens Allé.

Følg byggeriet på og omkring DTU på dinletbane.dk/lundtofte.


Stationernes fundamenter skyder op

Letbanen får syv stationer i Lyngby-Taarbæk Kommune. Fundamenterne til de tre af dem begynder i disse måneder at tage form. Ved stationerne Lyngby Centrum, Fortunbyen og Lundtofte, som bliver endestation for letbanen, skyder fundamenterne op, så det bliver tydeligt, hvor stationerne kommer til at ligge. Lyngby Centrum og Fortunbyen får sideperroner, og det vil sige, at begge letbanespor ligger i midten med en perron på hver side. Endestationen i Lundtofte bliver med ø-perron – her ligger perronen i midten med letbanespor på hver side.

Hvis du vil se, hvordan en letbanestation tager sig ud i virkeligheden, så kan du kigge forbi stationen Glostrup Ejby. Her har vi bygget en prototype af letbanestationen. Det kan du læse mere om her. Du kan også se flere visualiseringer af letbanestationerne her på vores hjemmeside.

Du kan følge byggeriet af stationerne – og det øvrige anlægsarbejde – på dinletbane.dk/lyngby.


Arbejdet er i gang flere steder i Lyngby

2022 bliver et spændende år i Lyngby, hvor letbanen begynder at tage form. I den kommende tid fortsætter også byggeriet af letbanetunnelen ved viadukten, ligesom vi netop er gået i gang med at ombygge Jernbanepladsen. Her har vi i første omgang fjernet et helleanlæg som forberedelse til det videre arbejde med ombygningen af rådhussiden af Jernbanepladsen. Senere på året flytter arbejdet til stationssiden. Arbejdet i centrum af Lyngby og videre ud ad Klampenborgvej fortsætter også i det nye år, ligesom vi fortsætter med at udvide Lundtoftegårdsvej mod øst, så der bliver plads til letbanen i den modsatte side. Endelig går vi også snart i gang med et arbejde ved Rævehøjvej.

Du kan få overblikket over alle arbejder på vores hjemmeside, dinletbane.dk/lyngby.

Hvad betyder arbejdet for dig, der færdes i området?

Selvom vi gør hvad vi kan, kan vi desværre ikke undgå, at letbanearbejdet påvirker trafikken i og omkring Lyngby – det beklager vi. På dinletbane.dk/trafik har vi samlet overblikket over, hvor du kan holde dig orienteret om den aktuelle trafiksituation – uanset om du er gående, cyklist, bilist eller rejser med kollektiv transport. Følg skiltningen i området og husk at passe godt på byggearbejderne og hinanden, mens arbejdet står på.

Følg byggeriet

Husk at du altid kan følge byggeriet på dinletbane.dk/lyngby. Her kan du se på kortet, hvor vi arbejdet i øjeblikket, og du kan klikke dig videre til nærmere information om de enkelte arbejder, arbejdstider og byggeaktiviteter. Du kan også læse meget mere om letbanen og dens betydning for området langs Ring 3.

Hvis du har spørgsmål til byggeriet, er du velkommen til at kontakte os