28.04.2022

På store dele af letbanestrækningen er arbejdet med at ombygge vejen og gøre plads til letbanen godt i gang. Kantsten bliver sat, fortovsfliser lagt, tunneler skyder op og nye vejbaner tager form. Her kan du læse mere om nogle af de aktiviteter, som vi arbejder på i Lyngby i øjeblikket.

1 / 10

Tunnelelementerne løftes på plads

Sti-tunnel leveret i elementer

Hver dag har mange tusinde mennesker deres daglige gang på DTU – både studerende, ansatte og gæster. For at alle kan færdes sikkert, når også letbanen flytter ind på DTU, er vi lige nu i gang med at bygge en ny stitunnel ved Akademivej, så man kan krydse under letbanen ved det nye boligbyggeri på hjørnet af Lundtoftegårdsvej og Akademivej. Fra den nærliggende letbanestation, Akademivej, vil turen til centrum af Lyngby blot tage 7-9 minutter, når letbanen åbner.

I starten af året gik vi i gang med at gøre klar til tunnelelementerne, og i starten af marts blev de færdigstøbte elementer leveret og sat på plads dér hvor letbanen krydser den nuværende sti. I de kommende måneder færdiggør vi tunnelen og bygger letbanesporet oven på den. Vi forventer at kunne åbne tunnelen i løbet af sommeren og afslutte arbejdet oven på tunnelen i løbet af efteråret.

I galleriet ovenfor kan du se flere billeder fra arbejdet – blandt andet da kranerne løftede tunnelelementerne på plads. På dinletbane.dk/lyngby kan du følge det videre byggeri af sti-tunnelen.

 


Arbejdet på den sydlige del af Buddingevej er i gang

I midten af februar gik vi i gang med at ombygge vejen på den sidste del af Buddingevej – det vil sige fra krydset med Christian X’s Alle og til kommunegrænsen ved Fort Alle.

I første omgang foregår arbejdet i den østlige side af vejen frem til efteråret, hvor vi forventer at det skifter til den modsatte side. Mens arbejdet står på, kan vi ikke undgå at påvirke trafikken, men du kan læse mere om arbejdet og påvirkningen af trafikken på dinletbane.dk/lyngby.

Da arbejdet gik i gang, deltog vi sammen med Lyngby-Taarbæk Kommune i et borgermøde for at fortælle lidt mere om, hvad arbejdet vil betyde hen over det næste års tid. Knap 100 deltagere mødte op – tak til alle jer, der deltog i borgermødet. Lyngby-Taarbæk Kommune har samlet spørgsmål og svar fra mødet her på deres hjemmeside. På kommunens hjemmeside kan du også se, hvornår der næste gang er det månedlige Dialogmøde om letbanearbejdet i området. Se mere på letbane.ltk.dk.

Tak for tålmodigheden med byggeriet på Buddingevej. Du kan løbende holde dig orienteret om arbejdet på dinletbane.dk/lyngby.


1 / 16

Den kommende station Lyngby Centrum

Et centrum i forandring

Letbanebyggeriet i centrum af Lyngby er også fortsat godt i gang. Vi har bygget fundamenter til stationen Lyngby Centrum, lagt de sporkasser, som skinnerne skal monteres i senere og ombygget Lyngby Torv. For nylig er vi endvidere gået i gang med at ombygge krydset mellem Lyngby Hovedgade og Klampenborgvej, og arbejdet fortsætter i de kommende måneder. Du kan holde dig orienteret om arbejdet på dinletbane.dk/lyngby.

Selvom arbejdet lige nu fylder meget, så er arbejdet en del af en større fornyelse af centrum i Lyngby – et byudviklingsprojekt, som også er godt i gang. Så når alt byggearbejdet er overstået, kan vi se frem til et helt nyt centrum med bedre plads til byliv.

I galleriet her ovenfor kan du se flere billeder af letbanebyggeriet i centrum, og på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside kan du læse mere om ’Fremtidens Kongens Lyngby Centrum’.


1 / 12

Lundtoftegårdsvej har vokseværk

Lundtoftegårdsvej med vokseværk

Lundtoftegårdsvej har vokseværk i disse måneder. Hvis du har passeret vores arbejdsområde ved Cirkle K-tanken ved hjørnet af Klampenborgvej og Lundtoftegårdsvej, så kan du se, hvor meget Lundtoftegårdsvej bliver udvidet ud mod motorvejen. Den nye cykelsti bag om arbejdsområdet er allerede i brug, og hen over de kommende måneder fortsætter arbejdet med at anlægge den nye vej. Når letbanen åbner, vil den køre i den vestlige side, og det er derfor vi udvider vejen mod øst i øjeblikket.

Området bliver en vigtig del af strækningen, som dagligt benyttes af mange ansatte, studerende og gæster til og fra DTU, som med letbanen vil få en hurtig og let forbindelse til centrum af Lyngby og omstigningsmulighederne på Lyngby Station.

Følg med i byggeriet af den nye vej her på vores hjemmeside, dinletbane.dk/lyngby, og se flere billeder af vejen med vokseværk i galleriet her ovenfor. 


Aktiviteter i det meste af Lyngby

Arbejdet er i gang mange steder i Lyngby. Ved De Engelske Rækkehuse skifter arbejdet side i starten af maj, og ved viadukten begynder letbanens linjeføring at tage form, efterhånden som byggeriet af letbanetunnelen skrider frem. På Jernbanepladsen er vejombygningsarbejdet også i gang – i første omgang på rådhussiden inden det senere flytter til stationssiden.

Samtidig begynder linjeføringen og stationerne at tage form på blandt andet Klampenborgvej ud mod Fortunbyen og i det grønne areal mellem Lundtoftegårdsvej og Helsingørmotorvejen. Her bygger vi blandt andet stationen Rævehøjvej ved det nuværende busstoppested samt endestationen, Lundtofte.

Følg byggeriet

Husk, at du altid kan følge byggeriet af letbanen på dinletbane.dk/lyngby og at du kan få overblikket over, hvordan du kan holde dig orienteret om den aktuelle trafiksituation på dinletbane.dk/trafik. Du kan også læse meget mere om letbanen og dens betydning for området langs Ring 3.

Hvis du har spørgsmål til byggeriet, er du altid velkommen til at kontakte os