10.11.2020

Forsyningsselskabernes arbejde med at flytte rør og ledninger ved Lyngby Torv er afsluttet for nu, og dermed er der nu plads til, at vores entreprenør, Per Aarsleff A/S, kan gå i gang med at bygge letbanens linjeføring omkring Lyngby Torv, Lyngby Hovedgade-krydset samt Klampenborgvej i det centrale Lyngby.

Inden længe går vores entreprenør i gang med at ombygge området fra Lyngby Station via torvet til Klampenborgvej ved Magasin og Lyngby Storcenter. Vejen bliver ombygget, så der bliver plads til letbanen, der ruller ud på sin første tur i 2025. Arbejdet foregår i forskellige faser og forskellige steder i området hen over de kommende år, og vi vil løbende informere om de enkelte arbejder i området, efterhånden som de skal i gang.

Vi ombygger strækningen langs letbanens linjeføring
I de kommende år skal vejen blandt andet udvides og ombygges, så der bliver plads til letbanen. Det betyder også, at krydsene skal bygges om, sådan at letbanen kan passere vejkrydsene og biler og andre trafikanter kan krydse letbanens spor. Samtidig skal området mellem Magasin og Lyngby Storcenter ombygges, så det fremover er forbeholdt letbane, busser, gående og cyklister. I dette område bliver letbanens skinner nedfældet i belægningen, så området kan krydses til fods, og så der også kan køre busser på skinnerne. I det centrale Kgs. Lyngby bliver der derfor mulighed for at skabe plads til mere byliv og bedre forhold for café og butiksliv. Dette er en del af Lyngby-Taarbæk Kommunes udviklingsplaner. Du kan læse mere om kommunens udviklingsplaner på kommuneplanens hjemmeside, kommuneplan2017.ltk.dk/.

Arbejde i flere faser
Arbejdet vil forløbe i forskellige faser og forskellige steder i området i de kommende par år, og der vil blive en mindre materialeplads på torvet. Hovedstadens Letbane informerer i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune løbende om de enkelte arbejder efterhånden som de går i gang. Det meste af arbejdet ventes at blive udført inden for den almindelige arbejdstid i hverdagene, og hovedparten af arbejdet vil minde om almindeligt vejarbejde som man kender det. Selvom vi gør hvad vi kan for at mindske generne fra byggeriet, kan vi ikke bygge letbanen, uden at det påvirker vores naboer, mens arbejdet står på. Vi beklager naturligvis de gener, du vil kunne opleve som nabo til arbejdet de forskellige steder i området.

Følg byggeriet – sådan informerer vi om arbejdet
Du kan følge byggeriet på vores hjemmeside, dinletbane.dk/lyngby. På kortet kan du klikke på de enkelte arbejdsområder og se, hvornår vi forventer hvilke typer af arbejde i området, og hvad vi arbejder på i øjeblikket. Vi informerer løbende om de enkelte arbejder i området, og bor du tæt på det støjende arbejde, informerer vi med opslag på døren til din opgang eller i postkassen. Endelig kan du tilmelde dig vores Infoservice, og det vil vi anbefale dig at gøre. Så får du automatisk løbende nyt om arbejdet på mail.

Hvis du har spørgsmål til arbejdet, er du altid velkommen til at kontakte os