28.05.2021

Efter måneders arbejde begynder den første letbanestation at tage sin endelige form. Mandag besøgte repræsentanter fra ejerkredsen bag Hovedstadens Letbane stationen.

Siden foråret har Per Aarsleff og Siemens Aarsleff Rail knoklet for at gøre den første letbanestation færdig. Letbanestationen Glostrup Ejby, der er placeret i Glostrup Kommune, skal være prototype for de resterende 28 stationer på strækningen mellem Ishøj og Lyngby.

Når letbanen er færdig og klar til at blive en integreret del af Ring 3’s kollektive trafik, vil letbanestationen betjene Ejby Erhvervsområde og boligområdet i Ejby. Det giver store muligheder for at planlægge nye byfunktioner både i Ejby Erhvervsområde og på de tomme arealer på vestsiden af Ring 3. Noget, der vækker særlig stor begejstring hos John Engelhardt, borgmester i Glostrup Kommune, som deltog i arrangementet mandag.

”Stationen, som vi besøger i dag, er et synligt bevis på, at der rent faktisk kommer en letbane. Det er både vigtigt og spændende, og det kommer til at hjælpe rigtig mange virksomheder her i området. Samtidig har det vist sig, at letbanen allerede nu – fire år før sin jomfrutur – er en vigtig dynamo for udviklingen af Glostrup”, udtalte borgmesteren.

Formand for Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen deltog også ved besøget, og hun ser med glæde frem til, at letbanen bliver en realitet i 2025.

”Det er dejligt at opleve en næsten færdig letbanestation her i dag. Letbanen vil betyde, at vi kan binde flere af vores hospitaler sammen, og dermed sikre nemmere adgang for medarbejdere, patienter og pårørende. Men samtidig er det her et område, med 28 km fra Lyngby til Ishøj, der nu kan udvikles på Vestegnen, og det er vi som region rigtig stolte af at være med til”, siger Regionsrådsformanden.

Glostrup Ejby station vil blive testet med tog i 2024, hvor det første tog vil blive trukket ud på strækningen og testet mellem Glostrup station og kontrol- og vedligeholdelsescenteret.

”Formålet med at bygge første station allerede nu er, at vi kan teste og tjekke, om det vi har planlagt, rent faktisk fungerer i praksis, når kunderne skal til og fra letbanen i fremtiden. Det er vigtigt, at stationerne spiller godt sammen med omgivelserne, og at de er nemt tilgængelige for alle. Og så skal vi bruge den her prototype til at blive helt skarpe på, hvordan vi effektivt bygger de 28 næste stationer”, forklarede Jakob Thomasen, bestyrelsesformand i Hovedstadens Letbane undervejs i første besøg ved den kommende Glostrup Ejby Station.

Nedenfor kan du både se film og billeder fra besøget.

Borgmesterbesøg på Glostrup Ejby

1 / 5