04.06.2021

Der er mange, der har en holdning til byggeriet af Hovedstadens Letbane. Hør, hvad nogle af de erhvervsdrivende langs Ring 3 siger om den her.

Byggeriet af Hovedstadens Letbane fylder mere og mere ude i kommunerne langs Ring 3 – og dermed også mere i almindelige borgeres og i det lokale erhvervslivs bevidsthed. Der er således mange, der efterhånden har en holdning til letbanen og dens betydning for fremtiden.

Lige nu fylder anlægsarbejderne og de dertilhørende gener meget i folks bevidsthed. Men når letbanen i 2025 kommer på skinner, vil den være med til at øge tilgængeligheden til områderne langs Ring 3 og give nye muligheder for byudvikling. Kommunerne kan udnytte pladserne omkring de kommende stationer på en ny måde ved at skabe nye byrum og samlingspunkter, og letbanen kan medvirke til at tiltrække nye virksomheder og borgere, som ønsker at bo tæt på god offentlig transport.

Det er der fortsat mange borgere og virksomheder, der heldigvis både husker på og ser frem til. I en række videoer kan du høre mere om, hvad særligt de erhvervsdrivende ser mest frem til ved etableringen af letbanen. Bl.a. fortæller direktøren i Microsoft Development i Lyngby, hvordan hun glæder sig til, at letbanen vil skabe mere liv i Lyngby Centrum og give bedre sammenhængskraft i kommunen.