11.06.2020

Det er vigtigt, at de hundredvis af medarbejdere, som skal bygge letbanen, sikres de rigtige løn- og arbejdsforhold.

En ny informationskampagne, som Hovedstadens Letbane og projektets entreprenører skyder i gang på mandag, sætter fokus på medarbejdernes rettigheder. Kampagnen er et led i den løbende indsats på projektet for at sikre ordnede løn- og arbejdsvilkår på letbanebyggeriet i hovedstaden.

Hovedstadens Letbane gennemfører i hele næste uge en målrettet informationskampagne sammen med entreprenørerne med fokus på ordentlige løn- og arbejdsforhold, der skal give medarbejderne på letbaneprojektet faktuel viden om deres rettigheder. Kampagnen er et led i selskabets CSR-indsats for 2020 og bliver rullet ud på en række af letbanens byggepladser. Formålet er at oplyse medarbejderne om deres rettigheder, og hvordan de selv kan være med til at sikre, at løn- og arbejdsvilkår overholdes.

”Det er vigtigt, at de hundredvis af medarbejdere, som skal bygge letbanen, sikres de rigtige løn- og arbejdsforhold. Det er et fælles ansvar at sikre, at letbanen bliver bygget på ordentlige vilkår, og det er også helt centralt, at medarbejderne selv kender deres rettigheder. Derfor har vi som led i selskabets CSR-indsats for 2020 valgt at søsætte kampagnen for at sikre, at den nødvendige viden bliver tilbudt til alle på projektet”, siger Thomas Gyldal Petersen (A), borgmester i Herlev Kommune, som er én af 12 ejere af Hovedstadens Letbane.

I forbindelse med kampagnen vil medarbejderne på letbaneprojektet bl.a. blive opfordret til løbende at notere deres arbejdstimer og tjekke deres lønsedler. Hovedstadens Letbane vil desuden uddele pjecen ”Kend dine rettigheder”, hvor medarbejderne kan se lønsatser mm. Pjecen uddeles på byggepladserne i kampagneugen. Der sættes også plakater op på byggepladserne og vises film for medarbejderne med information om løn- og arbejdsvilkår.

”Som entreprenør på letbaneprojektet har vi naturligvis en stor interesse i at være med til at tage ansvar for, at der er ordnede forhold på byggeriet. Vi støtter derfor op om den informationskampagne, som Hovedstadens Letbane skyder i gang i næste uge. I forbindelse med kampagnen er der bl.a. produceret pjecer, som vi kan dele ud til vores medarbejdere, og animationsfilm, som vi kan vise på morgenmøderne. Så vi arbejder aktivt med”, siger Karsten Abel, projektchef i Aarsleff.

Også entreprenørvirksomheden CG Jensen bakker op om kampagnen:

”Vi hilser kampagnen velkommen. Ordnede forhold på byggepladsen er en del af vores dna, og vi glæder os over, at store offentlige bygherrer som Hovedstadens Letbane ligeledes tager ansvar for, at alle branchens aktører spiller efter samme regler”, siger Christian Levinsen, projektdirektør i CG Jensen.

Indsats skal styrkes og udvikles
Hovedstadens Letbane har stærkt fokus på at sikre ordnede løn- og arbejdsvilkår på byggepladserne. I takt med, at anlægsaktiviteterne på letbanebyggeriet stiger, kommer der også flere underentreprenører og medarbejdere på projektet. Derfor sætter selskabet i 2020 gang i en styrket kontrolindsats på arbejdsmarkedsområdet. I den forbindelse er det vigtigt, at alle medarbejdere og underentreprenører på letbaneprojektet er bekendt med det danske arbejdsmarked og de tilhørende rettigheder.

”Hovedstadens Letbane har det som et erklæret CSR-mål for 2020 at styrke og udvikle selskabets indsats for at sikre ordnede forhold på letbaneprojektet. Det skal blandt andet ske ved både at sørge for oplysning af medarbejdere og virksomheder og ved at sikre et godt samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter og entreprenørerne”, siger Louise Høst, direktør i Hovedstadens Letbane.

Fakta om letbanen
• Hovedstadens Letbane forventes at stå klar til brug i 2025 og skal gå mellem Ishøj og Lundtofte nord for Lyngby.
• Letbanen strækker sig over 28 kilometer og stopper ved 29 stationer undervejs.
• Letbanen ventes at skulle betjene 13-14 millioner passagerer om året – til sammenligning rejser ca. 10 millioner passagerer om året med Kystbanen.
• Passagererne kan skifte til S-tog på seks af de kommende letbanestatio-ner, nemlig Ishøj, Vallensbæk, Glostrup, Herlev, Buddinge og Lyngby.
• Letbanen kommer til at køre hvert 5. minut i dagtimerne og hvert 10. minut om aftenen samt på søn- og helligdage.
• Letbanens tophastighed ligger på 70 km/t, men gennemsnitsfarten vil være på ca. 30 km/t, inkl. stop ved stationer.