09.02.2021

Letbaneprojektet er et stort projekt som både påvirker og involverer mange parter. Derfor har vi løbende dialog med blandt andet vores ejerkreds om de lokale byggerier. Onsdag den 10. februar mødes vi med Teknik- og Miljøudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune. Her kan du se en række af de spørgsmål, vi skal drøfte på mødet.

Letbanebyggeriet er godt i gang flere steder langs strækningen - blandt andet også flere steder i Lyngby. Som nabo til byggeriet kan spørgsmålene være mange, og det er afgørende for os i Hovedstadens Letbane, at naboer, handelsdrivende og virksomheder er velinformerede omkring anlægsarbejdet og de gener, det medfører. På den måde kan man bedre indrette sin hverdag mest hensigtsmæssigt under byggeriet.

Derfor arbejder vi også tæt sammen med politiske udvalg og ikke mindst en bred række afdelinger ude i de forskellige ejerkommuner. Her drøfter vi løbende letbaneprojektet og de eventuelle udfordringer/bekymringer, som kommunerne såvel som borgerne må have. Letbaneprojektet er et stort projekt, som både påvirker og involverer mange parter, hvorfor en løbende og tæt dialog er alfa og omega for at lykkes.

Møde med Teknik- og Miljøudvalget
Onsdag den 10. februar deltager vi på et møde med Teknik- og Miljøudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor vi både taler om letbanens fremtidige køreplan, afskærmning af letbanen samt gener fra anlægsarbejdet og letbanen i drift. Lyngby-Taarbæk Kommune får hele syv letbanestationer af de kommende 29 stationer på strækningen, og derfor er det også naturligt – og meget nødvendigt – at vi løbende mødes for at drøfte projektet.

Se hvad vi skal drøfte på mødet
Hvis du er interesseret i at læse mere om de letbane-emner, som bl.a. skal drøftes på mødet med Teknik- og Miljøudvalget, kan du hente spørgsmål og svar her:

Hent 'Svar på spørgsmål stillet af medlemmer i Teknik- og Miljøudvalget til Hovedstadens Letbane'

Hent svar på opfølgende spørgsmål stillet i forbindelse med mødet

Følg byggeriet på vores hjemmeside
Husk at du altid kan følge byggeriet og se, hvor vi arbejder i hvilke perioder, på dinletbane.dk/lyngby. På vores hjemmeside kan du også læse meget mere om letbanens linjeføring og betydning for området langs Ring 3 fra Ishøj til Lyngby. Hvis du har spørgsmål til letbanebyggeriet, er du altid velkommen til at kontakte os.