16.02.2022

Nu går arbejdet med at ombygge resten af Buddingevej i Lyngby i gang. Om kort tid starter arbejdet mellem Christian X’s Alle og kommunegrænsen til Gladsaxe ved Fort Alle.

Forsyningsselskabernes forberedende arbejde med at omlægge rør og ledninger er nu afsluttet. Det betyder, at vores entreprenør, Per Aarsleff A/S, kan gå i gang med at ombygge Buddingevej fra Christian X’s Alle til Fort Alle, så der bliver plads til letbanen.

Hvad skal vi bygge?
Arbejdet på strækningen vil være traditionelt vejarbejde i overfladeniveau, hvor vi ombygger vejen, fortovet og cykelstien, så der i fremtiden bliver plads til letbanen midt i vejen med den almindelige vejtrafik på hver side. Samtidig bygger vi nye afvandingsledninger.

Vi forventer ikke at skulle udføre spunsarbejde eller andet lignende tungt arbejde.

Arbejdet kommer til at foregå i etaper, og i første omgang ombygger vi den østlige side af vejen – siden med de ulige husnumre. Dette arbejde forventer vi fortsætter frem til efteråret 2022, og derefter skifter arbejdet til den modsatte side af vejen frem til sommeren 2023. Krydsene ved Nybrovej og ved Christian X's Alle er fortsat åbne på tværs af Buddingevej indtil videre. Vi informerer løbende om arbejdets fremdrift, ligesom du altid kan læse mere om arbejdet her på vores hjemmeside.

Hvad betyder arbejdet for dig, der bor eller færdes på strækningen
På strækningen mellem kommunegrænsen ved Fort Alle og Nybrovej vil vejtrafikken fortsat blive afviklet i begge retninger. Vi opretholder passager for kørende adgang til sidevejene og etageejendommene – dog kan der i kortere perioder, mens vi graver forbi en indkørsel være midlertidigt lukket. Parkeringspladserne langs Buddingevej fjernes, og cykeltrafikken samles i den vestlige side.

På strækningen mellem Nybrovej og Christian X’s Alle bliver vejen ensrettet i sydgående retning, dvs. i retning mod Gladsaxe. Hvis du kommer sydfra og skal nordpå, kan du køre ad Nybrovej og Engelsborgvej ned til viadukten og centrum af Lyngby. Den østlige side af vejen afspærres, og her er det desværre ikke muligt at køre fra Buddingevej og til og fra husene i den østlige side på strækningen mellem Nybrovej og Christian X’s Alle. Der vil naturligvis fortsat være adgang via fortovet, og renovation vil blive afhentet som normalt. Hvis du i dag har indkørsel fra Nybrovej, Skolevænget eller Christian X’s Alle vil du fortsat kunne køre til din ejendom herfra. Hvis du bor på denne strækning og skal flytte eller lignende mens arbejdet står på, så kontakt os i god tid på info@dinletbane.dk, så vi sammen med vores entreprenør kan finde en løsning. Også på denne strækning samles cykeltrafikken i den vestlige side.

Arbejdet udføres i hverdagene inden for almindelig arbejdstid mellem kl. 7 og 18. Mens arbejdet står på kan du forvente arbejdskøretøjer i området samt støj fra almindelige entreprenørmaskiner.

Vi beklager de gener, som arbejdet giver og takker på forhånd for din tålmodighed med byggeriet.

Sådan får du trafikinformation
Arbejdet kan desværre ikke undgå at påvirke trafikken på Buddingevej. Følg skiltningen i området og husk at passe godt på byggearbejderne og hinanden, mens arbejdet står på. På vores hjemmeside, dinletbane.dk/trafik, har vi samlet overblikket over, hvor du kan holde dig orienteret om den aktuelle trafiksituation – uanset om du er gående, cyklist, bilist eller rejser med kollektiv transport.

Følg byggeriet
Husk, at du altid kan følge byggeriet og se, hvor vi arbejder i hvilke perioder, på dinletbane.dk/lyngby. Du kan også læse meget mere om letbanens linjeføring og betydning for området langs Ring 3 fra Ishøj til Lyngby. Hvis du har spørgsmål til letbanebyggeriet, er du altid velkommen til at kontakte os.