16.11.2020

Gennem de seneste par måneder, har vores entreprenør i Lyngby, Per Aarsleff A/S, færdiggjort forstærkningen af fundamentet ved Vinkelvej-bygningen. Arbejdet med at ombygge vejen med nyt fortov og ny cykelsti fortsætter.

Fra bunker til støttemur
I starten af 2019 fjernede vi en underjordisk bunker ved krydset mellem Engelsborgvej og Buddingevej. Efterfølgende udvidede vi vejarealet og byggede en ny plantestensmur ind mod A/B Lyngby Parkgårds have. Samtidig forstærkede vi fundamentet ved gavlen af Vinkelvej-bygningen.

Med det udvidede vejareal var der plads til, at forskellige ledningsejere kunne flytte deres rør og ledninger, så de ikke i fremtiden ligger lige dér, hvor letbanen skal køre.

Nyt fortov, cykelsti og vejbane
Med rør og ledninger på rette plads, kunne vi vende tilbage til området og færdiggøre forstærkningen af fundamentet ved Vinkelvej-bygningen med en pæn, afsluttet facade, som hænger sammen med den støttemur, vi byggede tidligere. Dette arbejde er netop afsluttet.

Hvis man kommer forbi arbejdet i dag, vil man se, at vi i øjeblikket er i gang med at sætte kantsten til det nye fortov. Dette arbejde med at bygge den fremtidige vej med fortov og cykelsti fortsætter hen over de kommende måneder på strækningen fra Engelsborgvej og ned til Vinkelvej på Vinkelvej-siden.

Her nedenfor kan du se en række billeder af det netop afsluttede arbejde med at færdiggøre det forstærkede fundament ved gavlen af Vinkelvej-bygningen.

Følg byggeriet
dinletbane.dk/lyngby kan du altid se, hvilke andre arbejder, vi er i gang med i området i øjeblikket. Her kan du også læse mere om, hvordan du kan holde dig orienteret om byggeriet og hvor du finder information om den aktuelle trafiksituation.

1 / 7

Forstærket fundament ved Vinkelvej - august 2020