Trafikanter får hjælp til at planlægge køreturen på Ring 3

01.10.2019

Der findes flere muligheder for at få information om trafikken, når naboer, medarbejdere og andre trafikanter drager af sted på vejene omkring letbanebyggeriet.

Mange trafikanter færdes hver dag på langs og tværs af Ring 3, og derfor får arbejdet med at bygge letbanen uundgåeligt betydning for trafikken i de kommende år. Men der findes flere måder at gøre køreturen nemmere på, både når det handler om at planlægge sin tur på forhånd og få live trafikinformation, mens man kører.

Aktuel information om vejarbejde, kødannelse og ændringer i trafikken for bilister kommer direkte ud i velkendte kanaler som trafikinfo.dk, P4 Trafikradio og Google Maps, mens passagerer i offentlig transport kan finde aktuel information på Rejseplanen og i DOT’s kanaler. DOT står for Din Offentlige Transport og er et samarbejde mellem DSB, Movia og Metroselskabet.

”Der er ingen tvivl om, at arbejdet med den nye letbane kommer til at berøre rigtig mange trafikanter. Det er vigtigt for mig, at vi prøver at hjælpe dem mest muligt og sørge for, at de altid har adgang til den mest opdaterede viden om trafiksituationen. Derfor har vi sat forskellige skibe i søen,” siger borgmester Trine Græse (A) fra Gladsaxe Kommune, der sammen med ti andre kommuner og Region Hovedstaden står bag projektet.

Fra byggeri til information
Kommunerne, Vejdirektoratet og Hovedstadens Letbane er gået sammen om at gøre trafikinformationen mere detaljeret og opdateret, end den plejer at være omkring Ring 3. Informationer om byggeriets vejarbejder overføres nemlig direkte til Vejdirektoratet og sendes ud i de nævnte kanaler.

Desuden har parterne investeret i trafikovervågningssystemet City Sense, som består af mere end 60 sensorer og fire tælleradarer, der er sat op omkring Ring 3. Disse data overføres også til Vejdirektoratet, så al tilgængelig viden samles ét sted og kan bruges i trafikinformationen. Det glæder bilist Peter Langford, der hver dag tager turen mellem Snekkersten og Ballerup via Ring 3, når han skal til og fra arbejde. Det er vigtigt for ham at kunne holde sig opdateret om trafikken under letbanebyggeriet.

"Jeg tjekker altid, om der er vejarbejde eller kø på den del af strækningen, hvor jeg kører, så jeg undgår at bruge længere tid i trafikken end nødvendigt. Jeg bruger allerede lang tid i min bil hver dag. Hvis der kommer lidt ekstra information om trafikken omkring letbanebyggeriet, kan jeg bedre planlægge min køretur til og fra arbejde – og måske i nogle tilfælde helt undlade at køre på Ring 3", lyder det fra Peter Langford.

Bilister kører i gennemsnit kun 1,8 kilometer på Ring 3, men trafikken er ofte tæt på store dele af strækningen.

Letbanebyggeriets påvirkning af trafikken vil variere meget, da arbejdet rykker rundt på de 28 kilometer og altså ikke vil genere de samme trafikanter i hele perioden. City Sense kan derfor også bruges til at vurdere, om der skal laves tiltag, som kan lette kørslen for trafikanter på bestemte strækninger i en given periode.

Overblik over trafikafviklingen
Gladsaxe Kommune har desuden valgt at styrke informationen til borgere og virksomheder, herunder til de mange medarbejdere, som kører til og fra arbejde hver dag, ved at købe et ekstra feed fra City Sense, som også viser trafiksituationen i kommunens to store erhvervsområder ud til Ring 3.

Tjenesten stilles gratis til rådighed online for kommunens virksomheder, så de kan informere deres medarbejdere om eventuelle forsinkelser i lokalområdet. En service, som andre kommuner og virksomheder også kan tilkøbe.

Og der bliver brug for informationen, mener Claus Jønck, der er direktør i virksomheden RTT, der leverer løsninger til autobranchen og har 65 ansatte i Gladsaxe. Han er samtidig formand for Mørkhøj Erhvervskvarter, hvor man har valgt at reklamere for City Sense på et stort skilt ved indgangen til erhvervskvarteret, der huser ca. 2.500 arbejdspladser.

”Vi har kun én indkørsel til kvarteret, og det kan i forvejen være kaos at komme ind og ud, så vi har brug for al den information, vi kan få. Jeg er sikker på, at nogle vil komme til at bruge City Sense, og hver gang vi hører noget, deler vi det med vores medarbejdere. Folk plejer at være gode til at tilpasse sig trafikken, men det kræver, at vi ved besked. Information og især dialog om konkrete situationer giver større forståelse,” siger Claus Jønck.

Virksomhederne kan desuden ligesom alle andre naboer til letbanen finde information om byggeriet på Hovedstadens Letbanes og kommunens hjemmesider, en kommuneopdelt Infoservice, SMS-varslinger, lokalpressen og sociale medier.

”For mig er det vigtigt, at vi opfylder kommunikationsbehovet hos borgere, virksomheder og trafikanter. Borgerne skal kunne tage beslutning om afrejsetidspunkt, rute og transportform, og naboer skal vide, hvornår byggeriet kan medføre gener som fx støj,” siger Gladsaxes borgmester, Trine Græse, og fortsætter:

”Her i Gladsaxe har vi nedsat et særligt opgaveudvalg under Byrådet med repræsentanter for både borgere, virksomheder og politikere, som skal se på, hvordan vi kan gøre en ekstra indsats for, at vi alle kommer så gnidningsfrit gennem byggeperioden som muligt. Desuden har vi oprettet en særlig service ”Tip Gladsaxe”, hvor man kan indberette gener fra byggeriet via en app eller på vores hjemmeside. Der vil selvfølgelig være stor forskel på, hvordan arbejdet påvirker omgivelserne, så god kommunikation er helt afgørende for os gennem hele anlægsfasen,” slutter borgmesteren.

Fakta: Sådan kan du holde dig opdateret om trafiksituationen: 

Trafikanter:

 • Trafikanter kan finde aktuel trafikinformation via Vejdirektoratets kanaler, primært trafikinfo.dk
 • Samme information kan findes på Hovedstadens Letbanes hjemmeside under fanen ”Trafikinfo”: dinletbane.dk/faa-trafikinfo/
 • Derudover vil større forsinkelser og ændringer på vejene også blive nævnt i P4 Trafikradio. Folk, der benytter sig af offentlig transport, kan ligeledes hente information her.
 • Dertil kan man benytte en navigationstjeneste, som eksempelvis Google Maps, der har en live-trafik-funktion, så man løbende bliver opdateret med trafikinformationer undervejs på turen.
 • Gladsaxe Kommune viser trafiksituationen i kommunens erhvervsområder på siden citysense.dk/gladsaxe

Folk, der benytter sig af offentlig transport:

 • Folk, der tager tog, metro eller bus, kan hente information om eventuelle ændringer som følge af byggeriet på DOT’s kanaler, og Rejseplanen, rejseplanen.dk
 • I forhold til busruter kan man finde flere oplysninger på Movias kanaler

Generelt:

 • Er man interesseret i at vide mere om letbanebyggeriet, kan man finde nyttig information på Hovedstadens Letbanes hjemmeside dinletbane.dk
 • Her kan man også tilmelde sig en ny infoservice under fanen ”Følg Byggeriet” (dinletbane.dk/infoservce). Infoservicemailene sendes ud, når nye anlægsaktiviteter finder sted i de enkelte kommuner.
 • Man kan også kontakte Hovedstadens Letbane på mail info@dinletbane.dk mailto:eller på telefon 7242 4500.
 • Man vil løbende kunne finde informationer i lokalaviserne, når der sker noget nyt på projektet.
 • Virksomheder kan finde flere informationer i et særligt virksomhedskit, som findes online på dinletbane.dk/virksomheder og også findes i en trykt version, som kan rekvireres hos kommunen eller HL.
 • Inden årets udgang vil man kunne finde nyt om letbanen på Hovedstadens Letbanes Facebook- og Instagram-profil.