Trafikinfo: Glostrup Station

10.06.2020

Ved Glostrup Station skal der bl.a. bygges nye broer over jernbanesporene, og for at det kan lade sig gøre, skal der laves en masse forberedende arbejder, før broerne kan komme endeligt på plads i 2021. Se her, hvordan arbejdet ved stationen påvirker trafikken i området.

Trafikinfo: Hvad betyder arbejdet ved Glostrup Station for trafikanter og S-tog

Ved Glostrup Station skal der bl.a. bygges nye broer over jernbanesporene, og for at det kan lade sig gøre, skal der laves en masse forberedende arbejder, før broerne kan komme endeligt på plads i 2021. I denne video fortæller Niels Brock, Senior Projektleder i Hovedstadens Letbane, hvad trafikanter og rejsende med S-tog kan forvente af de forskellige arbejder.