16.03.2022

Luftfoto fra efterår 2021, hvor vi var i fuld gang med at gøre klar til letbanen langs hospitalet i vestlig side af Nordre Ringvej. Øverst i billedet kan du se, at ombygningen af det nye kryds og den nye adgangsvej til hospitalet - Valdemar Hansens Vej - er i gang. I slutningen af marts 2022 forventer vi at være klar til at åbne krydset.

I slutningen af uge 12 åbner vi et nyt kryds ved Valdemar Hansens Vej, som bliver den nye adgangsvej til hospitalet fra Nordre Ringvej. Når vi åbner det nye kryds, ændrer vi igen trafikken på Nordre Ringvej mellem Vestervej og Hasselvej og etablerer arbejdsområde i østlig side af Nordre Ringvej.

I 2025 kører letbanen sin første tur mellem Ishøj og Lyngby. På den 28 km lange rute stopper letbanen på 29 nye stationer, herunder Rigshospitalet Glostrup. Letbanen skal køre langs med hospitalet i vestlig side af Nordre Ringvej med letbanestationen placeret tæt ved hospitalets hovedindgang. Derfor vil du nemt kunne tage letbanen til og fra hospitalet.

For at få plads til letbanen på Nordre Ringvej langs hospitalet har vi forlænget og ombygget en gangtunnel under Nordre Ringvej, bygget nyt fortov og cykelsti samt bygget nyt vejkryds ved Valdemar Hansens Vej.
 
I slutningen af uge 12 åbner det nye kryds ved Valdemar Hansens Vej, som bliver den nye adgangsvej til hospitalet fra Nordre Ringvej. Den nye adgangsvej til og fra hospitalet er placeret lidt længere mod syd i forhold til den nuværende adgangsvej via Kindebjergvej. Se kortet herunder. 
 
Vi ombygger den østlige side af Nordre Ringvej
Når vi åbner det nye kryds, ændrer vi igen trafikken på Nordre Ringvej mellem Vestervej og Hasselvej og etablerer arbejdsområde i østlig side af Nordre Ringvej. Her vil der være følgende ændringer for trafikken på Nordre Ringvej:

  • Fodgængere og cyklister bliver henvist til vestlig side af Nordre Ringvej
  • Busstoppestedet for busser, der kører mod Herlev, bliver flyttet lidt længere mod syd på Nordre Ringvej, det vil sige tættere på Vestervej
  • Egevej bliver spærret for udkørsel mod Nordre Ringvej og der sættes skilte op med henvisning til omkørsel via Hovedvejen

Følg skiltningen i området og overhold venligst afspærringerne, så vi passer på byggearbejderne og på dig, mens vi bygger.

Under arbejdet vil der være støj fra maskiner i dagtimerne som ved normalt vejarbejde. Selve trafikomlægningen forventes at blive udført lørdag og søndag den 26. og 27. marts 2022, og derfor kan der være støj og blink fra arbejdskøretøjer denne weekend. 

Læs meget mere om letbanen i Glostrup og følg byggeriet her.

Her kan du se letbanens forløb illustreret med blå letbanespor i den vestlige side af Nordre Ringvej med letbanestationen Glostrup Hospital - Rigshospitalet illustreret med grøn markering.