03.02.2022

På byggepladsen ved Frederikssundmotorvejen er vi klar til at montere tre nye stålbroer

Fra fredag aften den 18. februar til mandag morgen den 21. februar 2022 løfter og monterer vi tre stålbroer over Frederikssundmotorvejen.

På byggepladsen ved Frederikssundmotorvejen er vi nu klar til at løfte og montere tre nye stålbroer. Det drejer sig om to broer til letbanen og en cykelbro, som skal monteres i den østlige side af den eksisterende bro på Nordre Ringvej, hvor letbanen skal køre.

Arbejdet finder sted i perioden fra fredag aften den 18. februar til mandag morgen den 21. februar 2022, hvor vi løfter og monterer de tre stålbroer.

Hvad betyder det for dig, der bor og færdes i området?
Arbejdet betyder, at der vil være aktivitet i området omkring broen i de sene aften- og nattetimer i perioden fra fredag aften den 18. februar kl. 18.00, hvor broerne bliver transporteret til området, og frem til mandag morgen den 21. februar kl. 6.00, hvor den sidste bro forventeligt er på plads.
 
Aften- og natarbejdet vil bestå af at opstille og nedtage mobilkraner, transportere broelementer til arbejdsstedet samt løfte og montere broerne. Arbejdet finder sted om aftenen og natten i weekenden for at minimere de trafikale gener på Frederikssundmotorvejen.
 
Få information om trafikken
Under transport og løft af broerne vil der være ændringer for trafikken på motorvejen, som i perioder vil være spærret i øst- og vestgående retning. Vi anbefaler, at du orienterer dig om trafikken via de kanaler, hvor du normalt får trafikinformation, da de vil være opdaterede med information om arbejdet.

  • www.trafikinfo.dk kan du planlægge din tur, inden du sætter dig bag rattet

  • Via navigationssystemer og P4 Trafikradio kan du få information om trafikken undervejs på din rute

Følg byggeriet
Når broerne er på plads og monteret, vil der være mindre betonstøbninger ved broerne og diverse afsluttende aktiviteter. Derudover fortsætter arbejdet med at forberede letbanens spor på begge sider af broerne. Følg byggeriet her og se film og fotos fra juli 2021, hvor vi løftede broer over jernbanesporene ved Glostrup Station.