03.06.2022

Letbanen vil køre i vestlig side af Søndre Ringvej, hvor den krydser Holbækmotorvejen.

Vi er klar til at løfte og montere letbanebroer og en cykelbro over Holbækmotorvejen i Brøndby Kommune.

Vi løfter broer på plads over Holbækmotorvejen i Brøndby

På byggepladsen ved Holbækmotorvejen, som ligger lige syd for Vallensbækvej, skal vi montere tre nye stålbroer. Det drejer sig om to broer til letbanen og en cykelbro, som skal monteres i den vestlige side af den eksisterende bro på Søndre Ringvej, hvor letbanen skal køre. 
 
Arbejdet finder sted i perioden fra fredag aften den 17. juni til mandag morgen den 20. juni 2022.
 
Hvad betyder det for dig, der bor og færdes i området?
Arbejdet betyder, at der vil være aktivitet i området omkring broen i de sene aften- og nattetimer i perioden fra fredag aften den 17. juni kl. 18.00, hvor broerne bliver transporteret til området, og frem til mandag morgen den 20. juni kl. 6.00, hvor den sidste bro forventeligt er på plads. 
 
Aften- og natarbejdet vil bestå af at opstille og nedtage kraner, transportere broelementer til arbejdsstedet samt løfte og montere broerne. For at minimere de trafikale gener på Holbækmotorvejen og i området generelt, bliver arbejdet udført om aftenen og natten.
 
Få information om trafikken
Under arbejdet med transport og løft af broerne vil der være ændringer for trafikken på motorvejen, som i perioder vil være spærret i begge retninger. Vi anbefaler, at du orienterer dig om trafikken via de kanaler, hvor du normalt får trafikinformation, da de vil være opdaterede med information om arbejdet. 

  • www.trafikinfo.dk kan du planlægge din tur, inden du sætter dig bag rattet

  • Via GPS-systemer og P4 Trafikradio kan du få information om trafikken undervejs på din rute

Følg byggeriet
Når broerne er på plads og monteret, vil der være med mindre betonstøbninger ved broerne og diverse afsluttende aktiviteter. Derudover fortsætter arbejdet med at forberede letbanens linjeføring i området. Du kan altid følge byggeriet i Brøndby her.

Se film fra tidligere broløft
Vi har tidligere løftet broer over både Frederikssundmotorvejen i Glostrup Kommune og over jernbanesporene ved Glostrup Station. Arbejdet ved Frederikssundmotorvejen minder meget om det, vi skal udføre ved Holbækmotorvejen i Brøndby. Vil du se, hvordan det gik for sig i Glostrup, så kan du her se en film af broløftene.