11.02.2022

Fra torsdag den 24. februar kl. 19.00 til fredag den 25. februar kl. 05.00 lukker vi Søndre Ringvej mellem Vallensbækvej og Park Allé, da vi skal udføre arbejde på strækningen.

Arbejdet består i at nedtage skilteportaler, der hænger over Søndre Ringvej. Under spærringen skal vi også etablere en såkaldt overledning midt på Søndre Ringvej ud for nr. 55, hvor vi laver en asfalteret åbning gennem autoværnet som forberedelse til åbningen af indkørslen.

Under arbejdet er det nødvendigt at lukke for trafikken og udføre arbejdet i tidsrummet mellem den 24. februar kl. 19.00 og den 25. februar kl. 05.00, hvor der er mindst mulig trafik på vejen. Der kan være støj fra lift, asfaltmaskine og lastbiler, der kører til og fra området.

Ændrede trafikforhold
I perioden vil der i begge retninger være omkørsel for biler via Midtager. Cyklister og fodgængere vil blive ledt fra Knudslundvej via Folemarksvej. Følg skiltningen i området og overhold venligst afspærringerne, så vi passer på byggearbejderne og på dig, mens vi bygger.

Lukningen af Sønder Ringvej medfører, at ind- og udkørsel direkte til Sønder Ringvej 49 ikke vil være muligt i dette tidsrum, og adgang til ejendommen må derfor foregå via Kirkebjerg Allé.

Sådan får du trafikinformation
Vi har indgået et samarbejde med Vejdirektoratet, som sikrer, at du kan få opdateret og detaljeret information om trafikken på vejene omkring letbanebyggeriet via de kanaler, hvor du normalt får trafikinformation.

  • På www.trafikinfo.dk kan du planlægge din tur, inden du sætter dig bag rattet. Du kan indtaste din daglige rute til og fra fx arbejde, så du løbende får trafikmeldinger på e-mail om det vejarbejde, der foregår på ruten
  • På P4 Trafikradio og via navigationssystemer kan du få information om trafikken undervejs på din rute


Følg letbanebyggeriet i Brøndby og læs mere om arbejdet på strækningen mellem Park Allé og Vallensbækvej.